Gezien alle prothesen en reparaties van prothesen in ons eigen atelier vervaardigd worden dragen wij de volledige verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

Wij kunnen het ons niet veroorloven om minderwaardige producten te gebruiken.

Onze voortdurende zoektocht naar betere materialen, innoverende verwerkings- en behandelingsmethoden garandeert voor de patient een optimaal resultaat.


Alle door ons gebruikte grondstoffen zijn conform de wet Medische hulpmiddelen, 14 juni 1998 en voldoen aan de richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni betreffende medische hulpmiddelen. Behalve dat de vervaardiging van hulpmiddelen moet voldoen aan bepaalde kwaliteitssysteemeisen, moet de conformiteit van het hulpmiddel met de van toepassing zijnde essentiŽle eisen uit de richtlijn zijn aangetoond en in de vorm van technische documentatie beschikbaar zijn. De eisen die worden gesteld aan het kwaliteitssysteem en de (eventuele) controle door een notified body op conformiteit met de richtlijn is afhankelijk van de risicoklasse van het hulpmiddel.

Algemene eisen