België
Het tarief voor een totale boven - en onderprothese bedraagt 1058 €. Mits aan een aantal voorwaarden(*) voldaan wordt, krijgt u hiervan minstens 859.50 € vergoed door uw ziekenfonds. Eigen bijdrage = 180 € !
Tarieven implantaatgedragen prothesen op aanvraag. Voor implantaatgedragen tandprothesen werken wij samen met enkele paradontologen en stomatologen uit de regio.

(*) Voorwaarden:
  • U bent 50 jaar of ouder
  • Indien u reeds een vergoeding ontving moet u er rekening mee houden dat u slechts om de 7 jaar in aanmerking komt voor een nieuwe prothese.
  • Binnen deze 7 jaar mag de prothese wel 2 maal aangepast worden.
Nederland
Elke zorgverzekeraar hanteert andere tarieven. Zowel de klassieke volledige prothese als de implantaatgedragen "klikprothese" vallen onder de basisverzekering.
Gemiddeld zal uw eigen bijdrage voor een volledige prothese boven en onder,ongeveer 250 € bedragen.
Het resterende bedrag wordt rechtstreeks door de zorgverstrekker gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Indien u over een aanvullende verzekering beschikt wordt uw eigen bijdrage ook vergoed.
Voor implantaatgedragen tandprothesen werken wij samen met de doorverwijspraktijk in Axel: http://www.implantologieaxel.tandartsennet.nl/Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in de arresten Kohll en Decker van 28 april 1998 het grondbeginsel van het vrij verkeer op het gebied van de sociale zekerheid en de gezondheidszorgen toegepast. In de zaak-Decker heeft het Hof namelijk bevestigd dat artikel 28 en 30 van het EG-Verdrag (voorheen artikel 30 en 36) zich verzetten tegen een nationale regeling op grond waarvan een socialezekerheidsorgaan van een lidstaat een verzekerde de forfaitaire kostenvergoeding voor een bril met corrigerende glazen, die bij een opticien in een andere lidstaat is gekocht, weigert omdat voorafgaande toestemming is vereist voor de aankoop van medische producten in het buitenland.

In de zaak-Kohll heeft het Hof verklaard dat artikel 49 en 50 van het EG-Verdrag (voorheen artikel 59 en 60) zich verzetten tegen een nationale regeling die de vergoeding van de kosten van tandheelkundige hulp door een in een andere lidstaat gevestigde orthodontist volgens het tarief van de lidstaat van verzekering afhankelijk stelt van de toestemming van het socialezekerheidsorgaan van de verzekerde.

Ingevolge deze arresten kunnen de verzekerden zich naar het buitenland begeven om er medische producten te kopen en zich medisch te laten verzorgen en daarbij de kosten vergoed krijgen volgens de geldende tarieven in het land waar hun verzekering loopt. Het Hof heeft de verzekerden immers een rechtstreeks recht toegekend zonder rekening te houden met de nationale wet (of Verordening 1408/71).