HOME
WIE BEN IK
RICHTLIJNEN
DAGINDELING
GALLERIJ
CONTACT

Visie en missie

Het kind staat centraal en ik wil de kinderen in een gezellige, open, warme en huiselijke sfeer geborgenheid, warmte en stabiliteit geven. Ik wil inspelen op hun eigen ritme en eigen karakter en hen daarnaast de mogelijkheid bieden om hun talenten en vaardigheden optimaal te ontwikkelen en te experimenteren in het samenzijn met anderen: contacten leggen, leren omgaan met de huidskleur of taal van andere kinderen, de betrokkenheid bevorderen en het welbevinden stimuleren.

Dit alles gebeurt in een gezonde en veilige omgeving waar respect voor elkaar een belangrijk onderdeel van is. Dit kunnen we door een partnership met ouders gekenmerkt door wederzijds respect, vertrouwen, klantvriendelijkheid, openheid en een maximale grondige info-uitwisseling over de eigenheid en alle ontwikkelingsaspecten van het kind, met begrip voor elkaars verantwoordelijkheid, mogelijkheden en beperkingen.