T.C. Kasteel van Ham  
 

 

WELKOM op de website van

Tennisclub kasteel van Ham V.Z.W.

De club is gelegen aan de Damlaan z/n te 1820 Steenokkerzeel.

Lid van de VTV (Vlaamse Tennis Vereniging) sedert 1984; (VTV nr 7080)

 

Wij zijn een club die zich richt naar de recreative tennisser, maar waar ook in een ongedwongen sfeer competitief kan getennist worden.

 

Lid worden?: INSCHRIJVINGSFORMULIER

 !!! NIEUWS !!!

 

Beste tennisvrienden,

 Op vrijdag 31 maart 2017 om 20u00 openen we het nieuwe tennisseizoen in ons clubhuis met de jaarlijkse algemene vergadering, onmiddellijk gevolgd door een kleine receptie. Wij nodigen U vriendelijk uit op deze openingsavond.

Vanaf zaterdag 8 april staan alle terreinen ter beschikking van onze leden (indien het weer het toelaat).

We hopen jullie deze zomer weer allen massaal op onze tennisvelden te mogen ontmoeten zodat 2017 opnieuw een sportief en gezellig tennisjaar mag worden.

Agenda Algemene Vergadering

Het bestuur van TC Kasteel van Ham nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene statutaire vergadering op vrijdag 31 maart 2017 om 20u00 in het clublokaal, gelegen Damlaan z/n te Steenokkerzeel.

Agenda:

1. Financiële resultaten 2016

2. Kwijting bestuurders 2016

3. Budget 2017

4. Herverkiezing van de uittredende bestuursleden

5. Verkiezing van nieuwe kandidaat-bestuursleden.

6. Activiteiten 2

7. Varia

Elk lid heeft het recht zich kandidaat te stellen. Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom.

De kandidaat-bestuursleden dienen hun kandidatuur in te dienen, uiterlijk op vrijdag 31 maart 2017, bij het begin van de algemene vergadering.

De verkiezing zal bij stemming gebeuren door de aanwezige leden.

Openingsreceptie zomerseizoen 2017

Aansluitend op de algemene vergadering van vrijdag 31 maart 2017 bieden wij vanaf 20u30, ter gelegenheid van de start van het nieuwe seizoen, alle aanwezigen een hapje en een drankje aan.

Een ideale gelegenheid om opnieuw wat bij te praten en, voor de nieuwe leden, dé kans om in een gezellige sfeer kennis te maken met de club.

Wij verheugen ons op uw aanwezigheid.

Inschrijving zomerseizoen 2017

U kunt U nog steeds inschrijven voor het zomerseizoen 2017 via mail (tckasteelvanham@hotmail.com), uw gegevens zo volledig mogelijk door te geven (zie lager) en over te gaan tot de betaling van uw lidgeld (bankrek.nr. BE25 3300 2552 3582). Indien U in 2016 al lid was van TC Kasteel van Ham dient U enkel een betaling uit te voeren met de naam van het lid (of leden) in de mededeling, een mail is niet nodig (tenzij één van uw gegevens moet aangepast worden natuurlijk).

Een inschrijving is slechts definitief na ontvangst van het lidgeld.

De verzekering van Tennis Vlaanderen, gekoppeld aan uw lidgeld, blijft geldig tot eind maart 2018.

 

 


De folder van de jeugdlessen winter is er !!!