PRAKTIJK HOLLEBEEK

Gillis Verdonckstraat 1, 2610 Wilrijk                           Maak een afspraak
Tel.  03 828 15 23

COVIDTESTEN:

Nieuwe adviezen vanaf 21/03/2021

Wanneer moet ik me laten testen?

1. U hebt plots ontstane klachten:

-> Eén van volgende klachten: hoest, kortademigheid, pijn op de borst, geur of smaakverlies.  

-> Minstens 2 van volgende klachten: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusloop, keelpijn, hoofdpijn, geen eetlust; bij bejaarden ook diarree, verwardheid, vallen.

-> Plotse verergering van gekende klachten zoals chronische hoest bij astma of COPD.

In dit geval neemt u telefonisch contact met ons op voor een afspraak.

 

2. U had een hoog risico contact = een  nauw contact*  met een positief geteste persoon maar u hebt geen symptomen.

U moet  in quarantaine voor 10 dagen na het laatste risicocontact ** . U laat 2 testen doen: de eerste zo snel mogelijk (< 72 uur) en de tweede op dag 7.

Belangrijk: U blijft in quarantaine tot het resultaat van uw laatste test gekend is !

* nauw contact = meer dan 15 min op minder dan 1,5 meter waarbij u of uw contactpersoon geen mondmasker dragen.

**Laatste risicocontact is verschillend voor huisgenoten en niet-huisgenoten! Voor huisgenoten die onder hetzelfde dak wonen is het laatste risicocontact = einde van de perdiode van besmettelijkheid   van de positef geteste persoon maw 10 dagen na het begin van zijn symptomen of positief testresultaat

In dit geval krijgt u een code van de contacttracer, schoolarts of bedrijfsarts, waarmee u een afspraak maakt in een testcentrum.

 

3. U keert terug van een reis in een rode zone.

U moet 10 dagen in quarantaine en u dient getest te worden op dag 1 en dag  7. U blijft in quarantaine tot het laatste testresultaat gekend is.

In dit geval krijgt u een code van het contacttracingcentrum, waarmee u een afspraak maakt in een testcentrum.

 

4. U moet een negatieve Covidtest voorleggen voor opname of onderzoek in een ziekenhuis.

In dit geval krijgt u richtlijnen van het ziekenhuis.

 

Kreeg u geen code en meent u toch getest te moeten worden dan neemt u contact op met ons tijdens een belmoment.  

Uitzondering: Wanneer u een negatieve Covidtest moet voorleggen om op reis te vertrekken dan kan dat  zonder activatiecode en zonder  tussenkomst van de huisarts. Dergelijke test is ook op afspraak en volledig voor eigen rekening. Dit kan alleen in Testdorp Oost. U gaat daarvoor naar de link www.antwerpen.testcovid.be

 

 

Dienen NIET getest te worden:

1. Kinderen < 6 jaar, tenzij er een uitbraak is op school/kribbe*

Bij neusloop en lichte hoest mogen kinderen < 6 jaar naar school. Bij andere bijkomende symptomen moeten zij thuis blijven en dient er  contact genomen te worden met de huisarts

* in dat geval volgt u de richtlijnen op van het CLB.

2. Laag risico contacten = personen die geen nauw contact* gehad hebben met een positief geteste persoon.

* nauw contact = meer dan 15 min op minder dan 1,5 meter waarbij u of uw contactpersoon geen mondmasker dragen

 

 

Waar kan ik me laten testen?

-> Als u symptomen heeft testen wij u bij ons in de praktijk.

U maakt hiervoor telefonisch een afspraak.

 

-> Als u geen symptomen heeft moet u zich wenden tot  een testcentrum.

 Let wel: In een testcentrum kan u enkel terecht na afspraak met een code . U ontvangt deze code van de contacttracer, CLB arts, bedrijfsarts of huisarts.

 

Een afspraak maakt u

via https://testcovid.doclr.be

of

via www.mijngezondheid.be, rubriek Covid-19 ***, 'Staalafnamemoment reserveren op basis van een activatiecode'

 

U klikt achtereenvolgens op:

Hebt u een activatiecode? 'ja'.

'Kies een staalafnamepost'

Vul uw postcode in: xxxx en drukt op de naam van de gemeente die eronder verschijnt  (NIET op 'toon')

Voor onze regio kan u 2 keuzes krijgen:

-Testdorp Antwerpen Park Spoor Oost (locatie Sinksenfoor)

-Huisarsten Antwerpen Zuid -UZA (locatie Universitair Ziekenhuis Edegem)

U kiest de locatie waar u naartoe zal gaan voor de testafname

U drukt op 'Boek een staalafname'

Dan volgt u verder de aanwijzingen. Er zal u gevraagd worden uw activatiecode in te voeren. Dit is de code die u hebt  gekregen van de contacttracer, CLB arts, bedrijfsarts of huisarts. 

 

Ter info: Beschikt u niet over een Belgisch rijksregisternummer, dan kan u een Bisnummer aanvragen op volgende website: https://eloket.antwerpen.be/nl/aanvraag/bisnummer-voor-niet-belgen?anonymous=true

 

Hulp nodig?

Hebt u problemen bij het maken van uw afspraak dan kan u hulp krijgen van een maatschappekijk assistent op volgende locaties:

Wilrijk-Valaar: apotheek P. Bauwens , Pastoor Bauwenslaan 59/61, op maandag van 9u tot 12.30u

Wilrijk-centrum: op de Bist (tent op het marktplein) op dinsdag  voormiddag.

Hoboken: apotheek Coopmans, Antwerpse Steenweg 430, op woensdag en donderdag van 14u tot 17u

 

 

Hoe bekom ik mijn testresultaat?

->Werd de Covidtest door ons afgenomen, dan verwittigen wij u zelf.

Gelieve ons niet te bellen!

Is het resultaat gekend dan contacteren wij u telefonisch, via SMS of via email. We geven u dan ook de verdere richtlijnen die u dient te volgen. Check dus regelmatig uw mailbox of voice mail.

U kan uw resultaat ook zelf raadplegen, met uw ID kaart, op www.mijngezondheid.be onder de rubriek 'Covid 19 ' ***, 'Uitslag van mijn Covidtest'

 

->Werd de Covidtest in een testcentrum afgenomen,

Dan kan u, met uw ID kaart, op www.mijngezondheid.be onder de rubriek 'Covid 19' *** terecht voor:

-het resultaat van uw Covidtest onder 'Uitslag van mijn Covidtest'

-het quarantaine attest  voor werk of school onder  'Mijn quarantainecertificaat'

 

***Zie hieronder het scherm waarop u terechtkomt via www.mijngezondheid.be:

 COVID-19

Via deze rubriek vindt u informatie over het Coronavirus.

 

Ter info: De resulaten van uw kinderen kan u raadplegen met een volmacht, die u kan aanvragen via volgende website: https://www.cozo.be/cozovolmachten.

 

Indien u alsnog vragen moest hebben, belt u ons tijdens één van onze belmomenten, cfr. rubriek 'belmomenten' op deze website.

 

 

Tip: Installeer de app 'Coronalert' op uw smartphone. Via  deze app kan u uw testresultaat ontvangen op uw smartphone door een code te genereren die u aan ons bezorgt bij afname van de test. Deze app kan u echter ook  op de hoogte brengen van een risicocontact zodat u sneller de nodige maatregelen kan nemen. Zo helpt u mee aan het indijken van de verspreiding van het virus.

 

 

Ik heb mijn testresultaat en wat nu?

Hieronder vindt u de te volgen maatregelen voor u en uw omgeving:

 -> Indien ook de 2 de test negatief is mag u uit quarantaine maar u blijft waakzaam tot 14 dagen na het risicocontact.

U beperkt uw contacten en volgt de coronamaatregelen stipt op. Krijgt u toch symptomen dan neemt u telefonisch contact met ons op.

 

 -> Indien de test positief is, moet U 10 dagen in isolatie 

-vanaf de  1 ste dag van symptomen 

-vanaf de dag van uw staalafname als u geen symptomen heeft

Alvorens uit isolatie te gaan moet u wel 3 dagen koortsvrij zijn EN uw symptomen moeten fel verbeterd zijn. Zoniet neemt u terug contact met ons op.

Uw hoog risicocontacten moeten 10 dagen in quarantaine vanaf hun laatste risicocontact** met u. Dit zijn alle personen waarmee u vanaf 2 dagen voor uw klachten contact hebt gehad binnen 1.5m en/of langer dan 15 minuten en waarbij u of uw contact het mondmasker niet of niet correct droeg. Zij kunnen ook gecontacteerd worden door de contacttracers om de maatregelen toe te lichten die zij moeten volgen. Bij twijfel kunnen ze best hun huisarts contacteren.

       

**Laatste risicocontact is verschillend voor huisgenoten en niet-huisgenoten!

-Voor huisgenoten die  onder hetzelfde dak wonen is het laaste risicocontact = einde van de isolatie (= besmettelijkheid) van de positef geteste persoon.

-Voor niet-huisgenoten is het laatste risicocontact = de dag waarop hij/zij het laatst contact hadden met de positief geteste persoon.

 

 

Wat betekent isolatie? quarantaine?

Bent u positief getest dan moet u in isolatie ook al hebt u geen symptomen.

U blijft thuis, zondert u zoveel mogelijk af van uw huisgenoten en deelt geen eetgerei of handdoeken met hen.

Klik op ondertsaande link voor meer info over de richtlijnen:

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_case%20%26houshold_NL.pdf

 

Bent u een nauw contact van een positief geteste persoon en hebt u geen symptomen , dan moet u in quarantaine.

U blijft thuis en ontvangt geen bezoek!

Klik op onderstaande link voor meer info over de richtlijnen:

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_highriskcontact_NL.pdf

 

Gelieve deze richtlijnen strikt op te volgen. Zo voorkomt u besmettingen van mensen uit uw omgeving en verspreiding van het virus.

 Meer info kan u nalezen op www.info-coronavirus.be