Handleiding om aluminium te
Anodiseren
.


Door Andreas Roothans.

Waarschuwing: bij deze methode om aluminium te anodiseren wordt zwavelzuur gebruikt
(H2SO4). Dit is een zeer gevaarlijk product.
-Draag steeds een veiligheidsbril.
-Er ontstaat warmte als zwavelzuur met water gemengd word. 
Altijd onder voortdurend roeren geconcentreerd zwavelzuur met water mengen.
Nooit water bij geconcentreerd zwavelzuur gieten.
-Zwavelzuur reageert sterk op hout, katoenen kleding, enzovoort. Als het zuur in aanraking komt met deze materialen kunnen giftige waterstofsulfidegassen vrijkomen.
-Maak nooit gebruik van een metalen container. Gebruik een Pyrex of plastieken container om de oplossing te maken. Gewoon glas zou door de warmte die ontwikkeld wordt kunnen breken zodat het zuur in het rond zou spatten.

Aluminium anodiseren is een proces in twee stappen:
1- Een zwavelzuur bad waarin het te anodiseren onderdeel word geplaatst en waardoor een elektrische stroom gestuurd wordt.
-Het deel dat moet geanodiseerd worden is de ANODE, (de plus-aansluiting).
-Een loden plaat is de KATHODE, (de min-aansluiting).
2- Een bad om water in te koken om de geanodiseerde laag af te sluiten. Hierin kan een kleurstof toegevoegd worden om het onderdeel te kleuren.


Voorbereidingen

-Schuur het te anodiseren onderdeel om krassen en beschadigingen te verwijderen, eerst met grof (▒100) en daarna met fijn (▒400) watervast schuurpapier. Let er wel op dat bij de laatste fijne schuurlaag de richting van de schuurstrepen allen dezelfde richting uitgaan. Deze schuurstrepen blijven na anodisatie zichtbaar en het is mooi als deze allen dezelfde richting uitgaan. 
-Maak het onderdeel proper met een schurende reiniger (b.v. Vim) juist voor deze in het anodisatiebad gaan.
-Vermijdt aanraking met de handen na deze reiniging omdat vingerafdrukken na anodisatie nog altijd zichtbaar kunnen zijn op het werkstuk.Zwavelzuurbad 

Buisje voor een focusseerinrichting wordt geanodiseerd (1,4Mb) -De gewichtsverhouding zwavelzuur-water moet ongeveer 15% bedragen. Dit geeft een specifiek soortelijk gewicht van 1,102 bij 20░C. De mengverhouding is niet kritisch, alles tussen 10 en 20% is goed. Het is beter om gedistilleerd water te gebruiken om het zwavelzuur te verdunnen. Leidingwater kan allerlei stoffen bevatten die met het zwavelzuur de vreemdste verbindingen kunnen aangaan en de kwaliteit van het eindproduct negatief kunnen be´nvloeden.
-Men kan ▒ 3 m▓ aluminium anodiseren met 10 liter verdund zwavelzuur.
-Een glazen (pyrex) of stevig plastieken bad kan gebruikt worden als anodizeringstoestel. Nooit een metalen bad gebruiken.
-Wanneer het te anodiseren onderdeel in het klaargemaakte zwavelzuur bad gedompeld wordt moet men de aansluitingsdraden dusdanig ondersteunen dat het onderdelen de zijkant van het bad niet kan raken daar deze plaats onvoldoende geanodiseerd zou worden.
-Tussen de anodiserings sessies moet men het zwavelzuur in een goed afgesloten plastieken of glazen fles of container bewaren om te beletten dat er water verdampt en de mengverhouding van het mengsel veranderd.Elektrisch

-De benodigde elektrische stroom is afhankelijk van de grote van het te anodiseren onderdeel. Een goede richtwaarde is 10.000 Amp. per minuut per m▓.
-Hoelang een voorwerp in het anodiseringsbad moet blijven kan uit de hierboven gegeven waarden berekend worden. Als u 5 Amp. ter beschikking hebt en is het te anodiseren onderdeel is 10 cm op 10 cm, dit is 0,01 m▓ dan bedraagt de anodiseringstijd 20 min.
-Bij de berekening van de oppervlakte moet men goed rekening houden met alle vlakken die het zwavelzuur raken, binnenkanten, buitenkanten, gaten, enzovoort.
-Een 12 V batterijlader is goed bruikbaar om kleine onderdelen te anodiseren. Grotere onderdelen kan men ook anodiseren als men niet gehaast is.
-Afvlakking of regeling van de stroom is niet nodig.
-Een loden plaat als kathode is goed bruikbaar en deze zal zelf niet al te veel oxideren.
-Koperdraden mogen het zwavelzuurbad niet raken. 
-Maak de loden plaat van de kathode lang genoeg zodat de elektrische aansluiting buiten het zwavelzuurbad kan gebeuren.
-Aan het te anodiseren onderdeel maakt men met een aluminium bout een aluminium 
strip vast en brengt deze buiten het zwavelzuurbad zodat ook hier de elektrische aansluiting kan gebeuren.
-Een goede verbinding tussen het te anodiseren onderdeel en de aluminium strip is zeer belangrijk. Schuur de beide delen goed en bevestig dan met een aluminium bout en moer deze twee delen aan elkaar.
-Het punt waar de aluminium strip aan het onderdeel wordt bevestigd zal niet mee geanodiseerd worden. Kies dus een plaats die niet zichtbaar is op het afgewerkt onderdeel.
-Als het onderdeel is geanodiseerd zal de elektrische stroom door het bad langzaam afnemen. Daalt de stroom plots dan is er waarschijnlijk een slecht contact aan de elektrische aansluiting. Verzegel- en kleurbad

-Als men verder niets doet aan de bescherming van het aluminium onderdeel zal dit nog oxideren. De oxidelaag moet nu nog verzegeld en eventueel gekleurd worden.
-Het geanodiseerd onderdeel niet meer aanraken. Het aanrakingsoppervlak kan daar niet meer verzegelen of kleuren. Neem het onderdeel uit het zwavelzuurbad bij de aansluitdraden en spoel het goed af onder stromend koud water.
-Als u het onderdeel niet wil kleuren kook het dan nu in gedestilleerd water gedurende ▒30 minuten. Het onderdeel zal dan de natuurlijke grijze kleur van aluminium hebben. 
Om het onderdeel te kleuren heb ik met goed resultaat DYLON nr 8 EBONY BLACK gebruikt. Dit zijn van die kleine potjes kleurstof die gebruikt worden om stoffen te kleuren. Deze kleur geeft een mooie zwarte anodisatielaag. 
Allerlei andere kleuren zijn eveneens te bekomen.
Om het onderdeel te kleuren lost u eerst de kleurstof op in koud water, leg dan het onderdeel hierin en breng dit mengsel aan de kook. Als u het onderdeel in kokende vloeistof dompelt zal de verzegeling al beginnen zonder dat de kleurstof efficiŰnt opgenomen wordt. Het eindresultaat zal dan gevlekt zal zijn.
Na het koken de ketel laten afkoelen en zodra u het onderdeel kan vasthouden spoelt u de overtollige kleurstof af met koud water.
Het onderdeel tijdens het koken op pootjes zetten om alle kanten mooi egaal te kleuren.

 Nota's

-De verschillende aluminium legeringen verschillen in de kwaliteit van de annodisatie.
Aluminium: -1000 = goed en helder.
-2000 = zwak.
-3000 = goed, geelbruine kleur.
-5000 = excellent, licht, helder.
-6000 = excellent.
-7000 = middelmatig tot slecht.