Welkom,

VZW Ten Anker omvat een residentiële dienstverlening (tehuis werkenden) voor 30 volwassen personen met een licht tot matig verstandelijke handicap.

In 1974 werd de VZW Gezinsvervangend Tehuis Ten Anker te Waregem opgericht, met als doelstelling een initiatief te nemen binnen de gehandicaptenzorg in de gemeente. In overleg met de beschutte werkplaats VZW WAAK te Kuurne, werd afgesproken dat er in Waregem een tehuis werkenden (toen noemden deze voorzieningen nog gezinsvervangende tehuizen) zou opgericht worden om aan de groeiende vraag naar huisvesting van de werknemers te kunnen voldoen.

Er werd beslist een nieuwbouw op te richten. In de jaren 1978-1979 werd deze gerealiseerd: een gezinsvervangend tehuis voor 30 residenten. Op 1 september 1979 ging het officieel in gebruik.

Deze erkenning werd tot op vandaag nooit gewijzigd; er verblijven nu nog steeds 30 volwassen personen met handicap.

In een gastvrije, familiale sfeer willen we personen met een verstandelijke handicap ondersteunen in het uitbouwen van hun leven via een gedifferentieerd aanbod aan woonvormen, dagbesteding en vrijetijdsactiviteiten.

Deze ondersteuning vertrekt vanuit een respectvolle mensvisie en is gericht op een maximale zelfplooiing van ieder persoon, opdat deze een eigen volwaardige plaats in de samenleving kan opnemen. Sociale netwerken, gegroeid vanuit elk zijn levensgeschiedenis, krijgen bijzondere aandacht. VZW Ten Anker stimuleert de gebruikers tot participatie aan de samenleving en ondersteunt hen hierin.

De medewerkers zien het dan ook als hun taak om te realiseren wat de personen met handicap wensen. Ze werken mee aan de emancipatie van personen met handicap. Hun omgang is onvoorwaardelijk respectvol, echt en betrokken.

Het team van medewerkers helpt mee aan de verdere uitbouw van een dynamische instelling waar de gebruiker centraal staat.Erkend door:
VFSIPH Sterrenkundelaan,
30 1210 Brussel