BuBao Ten Desselaer - Home

April 2009

Welkom op de website van Buitengewoon Basisonderwijs 'Ten Desselaer'.
Deze webstek wordt op korte termijn vervangen door een volledig opgefriste en actuele site.