MINDFULNESSTRAINING AARSCHOT

Marc Vandermeirenrc Van Der Meiren

 

Herken je jezelf in één van deze uitspraken:


'Ik wil meer kunnen genieten van het leven... '
'De laatste tijd vind ik geen rust meer... '
'Hoe ga ik om met al die emoties en gedachten ... ?'

................


In een mensenleven kunnen er op bepaalde momenten behoorlijke golven opkomen.

Aan stress ontkomen we niet. Ons lichaam is onze stressdetector. Stress kan in ons lichaam klachten veroorzaken of doen toenemen.

Het goede nieuws is dat we op een andere manier kunnen leren omgaan met stress. De manier van omgaan bepaalt wat de psychologische en lichamelijke gevolgen zijn.

Dit leren we in een mindfulnesstraining.Mindfulnesstraining

Het was de Amerikaanse arts Jon Kabat-Zinn die eind de jaren zeventig het oorspronkelijk 8-weken programma 'Mindfulness Based Stress Reduction' aan het University of Massachusetts Medical Center ontwikkelde.

Je kan het volgen van een mindfulnesstraining vergelijken met het leren surfen op de onstuimige golven van een woelige zee. De golven staan dan voor al de prikkels die intern en extern op ons afkomen zoals gedachten, gevoelens, lichamelijk sensaties, geluiden. Net zoals leren surfen, vraagt dit veel oefening.

Mindfulness trainen is alleen maar mogelijk met grote mildheid en (zelf)respect, want het is vertrouwd raken met je eigen prettige maar ook onprettige gedachten en gevoelens.

In mindfulnesstraining leren we hoe we steeds weer de rust en helderheid in onszelf kunnen opzoeken. Wanneer het leven ons deze rust niet gunt, leren we zo goed mogelijk om te gaan met wat er gebeurt. Thema’s die aan bod komen zijn: ‘wat is aandacht en hoe kan je die trainen’, ‘thuis zijn in je lichaam’, ‘je adem als ankerpunt’, ‘je automatische reactiepatronen leren kennen’, ‘niet oordelend kijken naar een situatie, naar anderen en naar jezelf’.

Daarbij werken we met oefeningen die gericht zijn op stoppen, kijken naar en omgaan met wat zich aandient.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2u tot 3 uur, naargelang de grootte van de groep.

Deze training richt zich tot mensen die niet alleen maar passief willen afwachten, maar zelf actief willen bijdragen aan hun eigen welzijn.

De training vraagt een grote eigen inzet. Het echte leren gebeurt tijdens het dagelijks oefenen thuis. Wie deelneemt, verbindt zich ertoe om gedurende zes weken minstens drie kwartier per dag voor zichzelf te reserveren en thuis te oefenen.

De training is geen op zichzelf staande behandeling van lichamelijke of psychische problemen. Het kan wel een ondersteuning zijn en psychische en stressgebonden klachten verminderen of voorkomen.