Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er telkens 2 vacatures zijn binnen de kerkraden van de kerkfabrieken St.-Agatha te Wilsele, Sint-Martinus te Wilsele, Sint-Hadrianus te Wijmaal (gemeente Leuven), Sint-Carolus te Attenoven, (gemeenten Leuven en Holsbeek).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Leuven. Voor Sint-Carolus Leuven of Holsbeek.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 22 januari 2017 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek (naam van de kerk vermelden)
ter attentie van Dirk De Gendt (verantwoordelijke parochie)

Amerikalaan 29

3000 Leuven

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.  

Na 1 februari 2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in respectievelijke parochiekerken.

 Opgemaakt op 26 december 2016 te Leuven,

Dirk De Gendt,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochies St.-Agatha te Wilsele, Sint-Martinus te Wilsele, Sint-Hadrianus te Wijmaal (gemeente Leuven), Sint-Carolus te Attenoven, (gemeenten Leuven en Holsbeek).

 

 

 

Deze website is gestopt !

Voor info zie link hieronder :

 

Website Dekenaat Leuven