Servaes Thieren & Veronica Derycke.

 Servaes Thieren. Veronica Thieren.

Geboorteakte Servaes Thieren & Veronica Derycke.
Bron kerkregister Avekapelle.


Geboorteakte Servaes Thieren.

In het jaar van de Heer 1888 de 5de september heb ik ondergetekende het doopsel ingeschreven van Servatium Franciscum Thieren, die door dokter H. Vanhoutte thuis na de geboorte werd toegediend, wettige zoon van Augusti van Alveringhem, oud 43 jaar en Sidonia Willems van Oostvleteren oud 39 jaar, als echtgenoten hier samenwonend, geboren heden de 4de om 8 uur in de avond. Hebben ten doop gehouden Emmanuel Provoost en Eugenia Ameloot. B. Degrave onderpastoor.
In de rand: Gehuwd in Avecapelle de 3de april 1913 met Veronica Derycke dochter van Francisci en Philomena Goossen.
Uit de geboorteakte blijkt dat de geboorte van Servaes niet van een leien dakje is gelopen. Dokter Vanhoutte heeft een nooddoop thuis uitgevoerd, wat betekende dat Servaes in doodsgevaar verkeerde. Bovendien was het uitzonderlijk in die tijd dat een dokter aanwezig was, de geboorte werd normaal door een vroedvrouw uitgevoerd.

Geboorteakte Veronica Derycke.

In het jaar van de Heer 1891 de 12de juni werd gedoopt Veronica Mathildam Derycke, wettige dochter van Francisci van Stuivekenskerke oud 44 jaar en PhilumŠ Goossens van hier oud 39 jaar, als echtgenoten hier samenwonend, geboren de 10de heden om 6 uur in de avond. Hebben ten doop gehouden Henricus Torhout en Veronica Brouckxau. Car. Hoet onderpastoor.
In de rand: Huwelijk in Avecappelle 3 april 1913 met ServatiusThieren zoon van Augusti en Sidona Willems.

Huwelijksakte Servaes Thieren & Veronica Derycke.   Bron kerkregister Avekapelle.

Huwelijksakteakte Servaes Thieren - Veronica Derycke.

In het jaar van de Heer 1913 de 3de april, voorafgegaan door de drie huwelijksbannen, hebben voor mij ondergetekende pastoor van deze parochie een huwelijk aangegaan Servatius Franciscus Thieren zoon van Augustini en SidoniŠ Willems geboren in Avecappelle 4 september 1888 en hier wonende en Veronica Mathildis Derycke geboren in Avecappelle 10 juli 1891 en hier wonende, dochter van Francisci en PhilomenŠ Goossen. Volgens de gebruiken van onze moeder de H. Kerk werd tijdens de Mis de zegen over hen afgesmeekt. Getuigen waren Augustinus Thieren en Camillus Derycke. Alphons Schram pastoor.

Korte levensbeschrijving van het echtpaar.

Gouden Bruiloft Servaes Thieren & Veronica Derycke.

In 1963 vierden Servaes en Veronica hun gouden bruiloft, hij werd ontvangen op het gemeentehuis te Adinkerke en achteraf werd gefeest met kinderen en kleinkinderen. Zijn broer Jerome had reeds de leeftijd van 87 jaar bereikt en was niet aanwezig, twee jaar later in 1965 overleden beide broers, Servaes op 23-02-1965 en Jerome op 24-05-1965. Servaes is plots overleden aan een hartaderbreuk en had de leeftijd van 76,5 jaar. In hetzelfde jaar kreeg Veronica nog een harde slag te verwerken want een maand na haar vader Servaes stierf hun enige dochter Olga Thieren. Ondanks die tegenslagen bleef tante "Ferni" wonen in haar huisje en stierf in 1973 op de gezegende ouderdom van 85 jaar.

Gouden Bruiloft Servaes & Veronica.

1erij van links naar rechts
Omer Derycke, Mariette Rabaey, Frank Thieren, Servaes Thieren, Veronica Derycke,
Carla Thieren, Jozef Deburhgraeve , Olga Thieren, Carlo Thieren,
2erij van links naar rechts.
Robert Thieren, GabriŰl, onbekend, onbekend, Rachel, onbekend, Marcel Braem,
onbekend , onbekend, Arthur Derycke, Maria Ameloot, Camiel Blanckaert,

Bemerking bij de namenlijst:
Omer Derycke broer Veronica.
Mariette Rabaey echtgenote Robert Thieren.
Frank Thieren zoon Robert Thieren.
Carla Thieren dochter van Robert Thieren.
Jozef Deburhgraeve burgemeester.
Olga Thieren dochter van Servaes & Veronica.
Carlo Thieren zoon van Robert Thieren.
Robert Thieren zoon van Servaes & Veronica.
Marcel Braem gemeenteraadslid.
Arthur Derycke broer Veronica.
Kamiel Blanckaert echtgenoot Olga Thieren.
Was niet aanwezig de oudste zoon Marcel Thieren.

In memoriam Servaes Thieren & V. Derycke.

En hun dochter Olga Thieren

Grafzerk Servaes & Veronica. Grafzerk Olga & Kamiel.

Het grafzerk van Servaes & Veronica en hun dochter Olga is gelegen op het kerkhof te Adinkerke, aan de achterzijde van de kerk.

Terug naar stamboom