Ayurvedische massage

Ayurveda is de traditionele geneeskunde uit India. Het woord Ayurveda is een samenstelling van het woord āyus, dat "leven" of "levensprincipe" betekent, en het woord veda, dat "wetenschap" of "kennis" betekent. Het is dus een kennissysteem. "Ayurveda" kan dan vertaald worden als "kennis of wetenschap van het leven".

Do more of what makes your soul shine.

Ayurveda is een holitische benadering. Het lichaam staat in verbinding met de geest en de natuur rondom. Een klacht manifesteert zich nadat ze in de geest onstaan is. Door het toepassen van massage kan het lichaam terug in balans gebracht worden met de geest en zullen klachten verdwijnen.

Voor specifieke klachten kan u contact met me opnemen.