Voorwoord

Dit eindwerk is een hoogtepunt en een mooi sluitstuk van deze driejarige opleiding. Het heeft veel tijd en energie in beslag genomen, maar ik denk dat ik er best fier kan op wezen. Of laat ik beter zeggen, ik denk dat ‘wij’ er best fier mogen op wezen, want een eindwerk schrijf je niet alleen, zoveel is zeker. Dit was onmogelijk geweest zonder de steun en hulp van anderen.

Uiteraard wil ik hierbij dan ook enkele mensen bedanken. In het bijzonder mijn interne promotor Robert Marquet. Niet alleen dank ik hem voor het opvolgen van dit eindwerk, maar ook voor de boeiende colleges van de afgelopen jaren. Het zijn immers zijn uiteenzettingen die mijn interesse voor het biologische aspect van de opleiding hebben aangewakkerd. Net dáárom was mijn keuze voor een onderwerp in die richting snel gemaakt.

Speciale dank gaat ook uit naar mijn externe promotor drs. Loes Pihlajamaa voor haar talloze aanwijzingen en constructieve commentaar. Haar deskundige kennis was van onschatbare waarde. Bedankt voor uw gouden tijd!

Daarnaast ook een woordje van dank aan prof. dr. Beersma en de docenten van het vak ‘wetenschappelijke vaardigheden’. Dankzij hen kon de basis gelegd worden voor de structuur en de verdere uitwerking van het geheel, want daar heb ik het meeste problemen mee gehad.

Ik bedank ook alle respondenten voor hun bereidwillige medewerking aan de enquête. Hierbij ook een speciale vermelding voor de mensen van het ‘Blindslaap Forum’. Fijn dat jullie met mij jullie ervaringen wilden delen!

Tot slot wil ik mijn grootste dank betuigen aan mijn familie en vrienden voor hun onvoorwaardelijke steun en het vele geduld dat zij hebben opgebracht toen ik weer eens niet wilde gestoord worden. Zij schonken mij de vrijheid om in opperste concentratie te kunnen werken, zij hielden het vuur brandende, boden me het nodige steuntje in de rug, en bezorgden me af en toe een welgekomen ontspanning. Niet alleen tijdens het schrijven van dit eindwerk, maar gaandeweg tijdens mijn studie. Zij maakten de voorbije jaren compleet.

Ik hoop dat dit werk nuttig kan zijn voor mensen die meer informatie wensen over het belang van het gezichtsvermogen op het dagelijkse ritme. Het licht dat de ogen opvangen is hierbij van grote waarde.

Om eerlijk te zijn… ik zou er best wel nog een tijdje mee zoet kunnen zijn, want het is een onderwerp waarover het laatste woord nog lang niet geschreven is. Het is een moeilijk, maar interessant thema!

Ik hoop dat iedereen die dit eindwerk leest, even geboeid kan raken door dit onderwerp als ikzelf.

Hartelijke groeten,

Sarah Strobbe