contact

TIKKEBROEKEN
KASTERLEE

 
SNEPKENSVIJVER
LICHTAART 

 

Ecologische werkgroep Meanderland

 

activiteiten | werkingsgebied | contactpersoon | websites | agenda

Activiteiten
- inventarisaties van de flora in natuurgebieden van Natuurpunt
- occasionele waarnemingen van vogels, insecten, mossen e.d.
- evaluatie van het natuurbeheer op basis van aangetroffen planten
- bijsturing van het natuurbeheer in het onderzochte natuurgebied

De Ecologische Werkgroep Meanderland heeft vooral als doel om de beheersteams van de verschillende natuurgebieden in de Zuiderkempen te ondersteunen en te adviseren over het te voeren natuurbeheer. Vóór de beheerteams effectief aan de slag gaan, hebben ze een visie gevormd over de richting die ze uitwillen met het landschap en de natuurwaarden in hun gebied. Om tot die visie en dus tot een doordacht beheerplan te komen, zijn grondige inventarisaties nodig. Vooral planten vertellen heel veel over de kwaliteit en problemen van een gebied, maar ook insecten en andere diergroepen lichten een tipje van de sluier. Het is heel belangrijk om de uitgangssituatie in kaart te brengen en te archiveren en vervolgens ook de veranderingen in het landschap en de fauna en flora op te volgen via regelmatige inventarisaties.

Bij dit alles wil de Ecologische Werkgroep een hulp zijn. De laatste jaren werden verschillende cursussen en uitstappen georganiseerd om gemotiveerde medewerkers te vormen en hen nog meer inzicht te verschaffen 'in de samenhang der dingen' in hun natuurgebied. De beheerteams die dat wensen kunnen de Ecologische Werkgroep ter hulp roepen voor advies bij het opstellen of uitvoeren van een beheervisie. Uiteraard is het de bedoeling dat de verschillende beheersteams zo snel mogelijk het inventarisatiewerk overnemen en zelfstandig verder bouwen aan het beheer van hun gebied. De Ecologische Werkgroep blijft beschikbaar om tussentijdse evaluaties van het beheer en eventuele bijsturingen te begeleiden.

Werkingsgebied
natuurgebieden van Natuurpunt in de Zuiderkempen (Mol, Balen, Dessel)

Contactpersoon
Zin om mee te werken? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met

Jan Dirkx
tel 014-58 64 64
gsm 0479-42 68 74

Websites

werkgroepen  
waarnemingsforum  
nieuwsbrief  
interessante links - Actuele toepassingen van planten
- Bomengids
- Fotoherbarium wilde planten
- Gallen
- Waterplanten

Agenda
Er zijn geen agendapunten ontvangen

naar boven

 

 

 

 

 

 

 
in 2008, 2009 en 2010 werken
Pasar en Natuurpunt
samen aan
natuurbeleving
dicht bij huis

 

 

           
webmaster
copyright
disclaimer
contact
 
hier uw promotie

© iD-web 2006

 

naar de algemene site van Natuurpunt naar we website van JNMTaxandria