contact

TIKKEBROEKEN
KASTERLEE

 
SNEPKENSVIJVER
LICHTAART 

 

Hoge Mouw

 

Steekkaart

Gemeente......................... Kasterlee
Waar te vinden ?.............. langs de weg Kasterlee-Lichtaart aan de linkerkant (parking aanwezig) en langs de weg van Kasterlee naar het gehucht Goor (Mgr. Heylenstraat - eveneens parking aanwezig)
Oppervlakte...................... 95 ha
Beheerder......................... Provinciale Groendomeinen regio Kempen,
Kastelsedijk 5, 2470 Retie (tel 014-37 91 74)
Toegankelijkheid...............

Bewegwijzerde wandelingen, zitbanken en picknicktafels zorgen voor het nodige comfort voor de wandelaar. Groepen kunnen het hele jaar door een rondleiding aanvragen. Een bewegwijzerd mountainbikepad loopt door het gebied.

Beschrijving
In 1971 kocht de Provincie Antwerpen op het grondgebied van de gemeente Kasterlee enkele percelen bosgrond met typische Kempische benamingen: Rielheide, Koningsbos, Hoevebossen. De totale oppervlakte van de percelen bedroeg 43 ha. Zij vormden echter geen aaneengesloten geheel, zodat vanaf het begin getracht werd het domein te verruimen en af te ronden tot één homogeen natuurgebied. Dat kon door onteigeningen en nieuwe aankopen. Momenteel bedraagt de oppervlakte ca. 95 ha.

De Hoge Mouw, waaraan het domein zijn naam ontleent, is een landduin die ooit een hoogte had van 30 meter. Betreding door de vele bezoekers maakte dat een deel van de plantengroei op de Hoge Mouw verdween. Daardoor verloor het duinzand op sommige plaatsen elke houvast. Het spel van wind, regen en verdere betreding zorgden voor afvlakking en zelfs verlaging van de duin. Nieuwe beplantingen, vooral met Tamme kastanje en Weymouthden moeten verdere erosie tegengaan.

Er wordt ook gestreefd naar een geleidelijke omschakeling van naaldhout naar gemengd naald- en loofhout om een ecologisch waardevoller bos te bekomen. In het domein worden regelmatig reeën gezien. Ook konijn, haas en vos leven er, naast onder meer pimpelmees, koolmees, staartmees, goudhaantje en ransuil.

Het domein is door de duinen en laagtes en zijn afwisseling van boomsoorten bijzonder gevarieerd. In het speelbos langsheen de Mgr. Heylenstraat, aan de voet van de Hoge Mouw, kunnen kinderen hun hartje ophalen. Wandelaars kunnen in alle rust genieten van een gevarieerd aanbod aan wandelwegen.

 

 

 

 

 

 

 
in 2008, 2009 en 2010 werken
Pasar en Natuurpunt
samen aan
natuurbeleving
dicht bij huis

 

 

           
webmaster
copyright
disclaimer
contact
 
hier uw promotie

© iD-web 2006

 

naar de algemene site van Natuurpunt naar we website van JNMTaxandria