contact
NATUURPUNT
KASTERLEE
 
TIKKEBROEKEN
KASTERLEE

 

 

 

 

Een kempisch biotoop

 

Het natuurgebied Snepkensvijver te Lichtaart bestaat grotendeels uit moeras en open water met daaromheen een strook droge zandgrond. De centrale waterpartij heeft een grote aantrekkingskracht op talloze watervogels. De kleurrijke wintertaling komt het meest voor. Al vroeg in het voorjaar hoor je zijn fluitende roep uit de struiken. Andere typische broedvogels zijn de tafel- en kuifeend en dodaars. Dit zijn duikeendjes die het goed kunnen vinden in het heldere water waar ze op het zicht jagen.

In de overgang naar het moeras is dopheide volop aanwezig. Het moeras zelf wordt gedomineerd door gagelstruwelen, waar blauwborst, rietgors en roodborsttapijt vaste gasten zijn.

Op de hoger gelegen gronden vindt struikheide zijn ideale groeiplaats. In de omliggende bossen broeden ook nog de bosuil, de havik en de boomvalk. Deze laatste kan je regelmatig boven het wateroppervlak van de Snepkensvijver zien scheren op zoek naar libellen.

 
in 2008, 2009 en 2010 werken
Vakantiegenoegens en Natuurpunt
samen aan
natuurbeleving
dicht bij huis

 
 
 
 
 

 

           
webmaster
copyright
disclaimer
contact
 
hier uw promotie

© iD-web 2006

 

naar de algemene site van Natuurpunt naar JNM Taxandria naar de website van Gageleer Stem voor Kasterlee