Een appreciatie van de Halloween Documenten

Door: Eric S. Raymond

Nederlandse Vertaling: Tim Coninx


Het origineel van deze tekst werd opgesteld door Eric S. Raymond en was oorspronkelijk genaamd ``The Halloween Documents: An Appreciation''.

Van dezelfde auteur vindt u meer onder de titel ``Eric's Random Writings''. De auteur is oa oprichter van de Open Source Initiative en houdt zich voornamelijk bezig met de ``marketing'' van het Open Source concept.

Waar het in deze tekst over gaat zijn de befaamde Halloween Documenten van Microsoft. In deze interne memo's die naar de buitenwereld gelekt zijn bespreken hooggeplaatste personen binnen Microsoft het concept Open Source, het gevaar dat dit concept inhoudt voor Microsoft, en ``de oplossing'', dus hetgeen nodig is om Open Source uit de wereld te krijgen. U vindt de Halloween Documenten, samen met een grondige analyse, op The Halloween Documents


U volgde een link genaamd ``anti-Microsoft Jeremiade''. Als u iets anders verwacht, trek u dan nu terug, omdat dit de plaats is waar ik mijn gal spuw (officieus; mijn mede-directieleden bij de OSI (Open Source Initiative) deden mij deze tekst van de site verplaatsen) op deze memoranda en alles dat ze vertegenwoordigen met betrekking tot de Borg van Redmond.

Ik heb Microsoft zijn doen en laten gadegeslaan gedurende nu bijna twintig jaar, en de Halloween memoranda was de druppel(s) die de emmer deed overlopen. Ik ben woest, en ik neem het niet meer.

Deze memoranda leggen de assumpties die Microsoft's bedrijfscultuur maakt bloot -- de bekrompenheid, de arrogantie, de obsessie om zowel markten als klanten te overheersen, het terloops accepteren van FUD taktieken, en het perverteren van wat open standaarden zouden moeten zijn tot werktuigen voor het verstevigen van hun monopoliepositie.

Meer specifiek onthullen ze hoe ernstig Microsoft de dreiging neemt vanwege Linux en andere open-source projecten. En daarbij onthullen ze tot in detail welke vuile trucen Microsoft wil en zal gebruiken om deze dreiging een halt toe te roepen.

Iedereen die dit verrassend vindt zou eens moeten wakker worden en een kop koffie tot zich nemen (of misschien liever Microsoft Java (tm)). Deze documenten illustreren dat Microsoft zich, alweer, inlaat met praktijken die achterbaks zijn, anti-competetief en nefast voor zijn gebruikers. Deze vuile praktijken, die echter overdekt zijn met een laag van de meest brilliante marketing technieken, vormen een patroon in Microsoft's handelsbedrijvigheid sinds het, levend van subsidies van Bill Gates' rijke ouders, opereerde vanuit de garagebox bij hun thuis.

Bill Gates is al van bij het begin een bron van ergernis voor mij. Ik vind het niet erg dat hij rijk geworden is, maar ik vind het wel erg dat hij zich altijd opnieuw opwerpt als de ultieme hacker en als een geschenk voor de technologiewereld vanwege God zelf. Dit terwijl zijn levensloop enkel maar suggereert dat hij geen fatsoenlijk design of goed geschreven code zou herkennen als hij er vlak voorstond. Hij heeft zijn miljarden verdiend door afval te verkopen, weliswaar overgoten met een laagje suiker. Dit afval loopt niet als een trein, maar als een varken onder invloed van Quaaludes, het crasht bij elke onverwachte elektron, en het heeft de informatica wereld minstens tien jaar teruggedraaid.

Bill Gates stelt zichzelf voor als een voorvechter van innovatie, en als hij het meende, zou ik hem erom bewonderen. Maar er is enorm weinig echt bewijs dat Microsoft zelfs maar weet wat het woord betekent. Het uitkopen of zelfs botweg stelen van technologie, in plaats van innovatie, is Microsofts handelmerk van in het begin. Beschouw deze lijst maar...

MS-DOS: uitgekocht (van Tim Paterson). PC1 BIOS code: gestolen (bijna bit-na-bit van Gary Kildall's CP/M BIOS). De Windows Interface: gecopieerd (onvolledig, van Apple). On-the-fly disk compressie: gestolen (van Stac Electronics). Internet Explorer: uitgekocht of gestolen, afhangend van wie je gelooft (van Spyglass). En dit is nog maar het begin van een lange lijst.

En het ergste, het absolute ergste, is dat hij erin geslaagd is om computer gebruikers te conditioneren zodat ze namaak en slecht geimplementeerd afval verwachten, ja zelfs willen. Miljoenen mensen vinden het normaal een besturingssysteem te hebben dat zo zwak is dat het drie,vier keer per week crasht, en dat moet gereboot worden als je iets verandert dat verder gaat dan het aanpassen van het wallpaper. Wij wisten verdomme beter in 1975 !

Als u geen technisch persoon bent, begrijpt u misschien niet hoe beledigend en wraakroepend ``techies'' deze praktijk vinden. Het doet mij fysiek pijn om te zien wat Microsoft gedaan heeft met de informaticawereld, met de verwachtingen van gebruikers, en met de kunst van het programmeren waar ik zo van hield. Maar bovenal vervult het mij met walging, met woede en afkeer, om mij voor te stellen hoe het is te leven in de Microsoft-only toekomst die Gates voor iedereen heeft gereserveerd.

Linus Torvalds maakt grapjes over de wereldoverheersing, maar Bill Gates meent het echt. Wat Microsoft in het verleden heeft gedaan is heel erg, maar ik zou er dan niet voor ten strijde getrokken zijn. Het ware probleem is dat ze mij en mijn vrienden geen veilige plaats willen geven. Ze willen het internet dat we met hersens en zweet en bloed hebben opgebouwd van ons afpakken; ze willen top-to-bottom controle over informatica over de hele wereld; ze hebben zich als doel gesteld het allemaal te bezitten, tot in de eeuwen der eeuwen, amen.

Dat is de diepste betekenis van de Halloween memoranda. En dat, uiteindelijk, is waarom ik Bill Gates' vijand ben.


Laatste Wijziging origineel: 2002-07-31 08:45
Laatste Wijziging vertaling: 2003-02-18 17:38
Auteur: Eric S. Raymond <esr@snark.thyrsus.com>
Nederlandse Vertaling: Tim Coninx <tim.coninx@pandora.be>