Titske Products   Titske Products

                               Titske Products   Titske Products                                                                                                                          Text Box: Deze persoonlijke website geeft een beeld van 
verscheidene ontwerpen die, zowel individueel als 
in groep, gerealiseerd werden tijdens mijn studie 
als Licentiaat in de Productontwikkeling.      
 
De meeste opdrachten worden met een tweetal  
foto's en een korte tekst ge´llustreerd. 
Grotere projecten krijgen iets meer aandacht met 
een link naar de slideshow. 
 
Er werd getracht om een duidelijk en beknopt 
overzicht te geven. 
Deze site is best leesbaar bij een venstergrootte 
van minimum 800 x 600 schermpixels.
 
Met vriendelijke groet
Tim, 
november '03