Wedstrijdvaren

Bij het wedstrijdvaren is het de bedoeling, de door door de wedstrijdleiding opgelegde opdrachten ("tasks"), zo correct mogelijk uit te voeren. Dit doe je door de luchtlagen op te zoeken, die je brengen waar je moet zijn. Elke hoogte heeft zijn specifieke winden, en zo kan je een luchtballon, die geen stuur heeft, toch naar een bepaalde plek loodsen.

Deze opdrachten worden tijdens een briefing, die elke wedstrijdvlucht voorafgaat, aan de piloten overhandigd en toegelicht. De weersomstandigheden én de creativiteit van de wedstrijdleider, bepalen voor het grootste deel, welke "tasks" dienen uitgevoerd.

klik op foto voor groot  
De piloot gooit zijn "marker" zo dicht mogelijk bij het opgegeven doel. Een "marker" is een zakje zand en plastiekkorrels van 70 gram met daaraan een lint van 150 cm. Het best is natuurlijk het doel zo laag mogelijk te overvaren, zodat je de marker bijna op het doel kan leggen.
klik op foto voor groot  

Via onderstaande link, kun je nader kennis maken met de verschillende "tasks", die de wedstrijdleiding kan opleggen.
Een eenvoudige animatie maakt alles zonneklaar !!!
Link

home>