Brand. De grootste nachtmerrie van elke industriële onderneming of bedrijf, vaak gepaard met vele miljoenen euro's aan schade. Toch gebeurd het nog vaak dat vele bedrijven het nalaten om hun bluswatervoorzieningen te laten onderhouden. Mocht het noodlot zich toch voordoen, dan kan je maar beter voorbereid zijn en ervoor zorgen dat je bluswatervoorzieningen in orde zijn en blijven. Laat daarom uw bluswatervoorzieningen tijdig en met regelmaat controleren en onderhouden door specialisten die je graag met raad en daad helpen en bijstaan. Je kan maar beter voorbereid zijn op het onvoorziene.

Deze periodieke controles en herstellingen richten zich voornamelijk op:

  • onder & bovengrondse hydranten,
  • onder & bovengrondse afsluiters,
  • brandhaspels & muurhydranten,
  • vast opgestelde mobiele & draagbare blusmonitoren,
  • controle op de inhoud van slangen & hydrantkasten,
  • testen en herstellen van brandweerslangen en watervoeende armaturen,
  • controle en testen van collectoren en stijgleidingen,
  • diverse debietmetingen van bluswaterleidingen en systemen.

Verder kan je bij ons eveneens terecht voor de aankoop en advies van al de nodige materialen en producten die nodig zijn voor of tijdens de brandbestrijding.