<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document

Gedurende de jaren dat Eddy tange sr. " 't Keetje" uitbaatte slaagde hij erin
een interessante collectie schilderijen van Gentse kunstenaars aan te leggen,
en dit met een karakteristieke eigenzinnigheid :hij kocht wat hij zelf graag zag.
En wat hij zelf graag zag uitte zich in een expressieve gedrevenheid waarin grote emoties konden herkend worden; de grote emoties van de oorlogsjaren bijvoorbeeld die de achtergrond vormden van zijn hechte vriendschap met Raoul Van den Heede, die van de onuitputtelijke creatieve drang van Bert de Clerck en zelfs die van de eigenwijze standvastigheid van Amedee Cortier.

Hoe zijn collectie tot stand kwam heeft hij zelf verteld in zijn boek " De Keettisten"
Wat zij precies inhield kunt u hier beoordelen.

Geen van zijn drie vrienden, Raoul, Bert en Amedee hebben gedurende hun leven
van officiëele zijde de erkenning gekregen die zij ongetwijfeld verdienden.
Dit is een ironie die bij een echt kunstminnend publiek welbekend is: de grond van de ironie bestaat in de wetenschap dat de miskende kunstwerken -en dat is dan precies de graad van hun grootheid- nog lange, lange jaren zullen standhouden en nog genietbaar zullen zijn lang nadat van hun oorspronkelijke "rechters" geen spoor meer overgebleven is.

In 1997 heeft Eddy Sr. zijn collectie overgemaakt aan zijn beide zonen Jacky en Eddy Jr. die het de Collectie Eddy tange zullen noemen.

 

 

DE COLLECTIE VAN EDDY TANGE sr.

*
*
*
*
*
*
*