<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document
****

in 1972 kreeg Jacky van Kari en Gilberte het
adres van Jean René Bazaine die op dat ogenblik
een van de sterkste schilderende schilders was in frankrijk - ik zeg "schilderende schilders" om het onderscheid te maken met "pratende schilders",of schilders die hun medium slecht gekozen hebben

dat Bazaine niet alleen een artiest maar ook een mens was met een groot hart bewijst deze brief

door omstandigheden kon Jacky pas veel later de schilderijen en tekeningen maken zoals hij die wilde
( een KLIK in de brief brengt u bij het vervolg ervan,
een KLIK op het vervolg brengt u op de site van INSECULA
waar u de glasramen van Bazaine kunt exploreren - wilt u mischien het werk van Jacky bekijken KLIK of TIK dan op de sterretjes )

**** tweede reeks
cybervieuw