Ter verantwoording:

aan deze website hebben letterlijk meer dan een paar honderd mensen gedurende goed vijfenveertig jaar een gestadige bijdrage geleverd
laat ze misschien even anoniem blijven als de tijd waarin zij leefden en feestten nostalgisch is
aan elk is dank verschuldigd

twee groepen verdienen nochtans speciale aandacht:

de werkmannen van het dagblad " Vooruit " in wiens gezelschap het voor de kroost van hun stamcafé aangenaam opgroeien was

de muzikanten die menige avond onbezoldigd hebben opgetreden en op die manier zorgden voor een rijkdom van een orde die misschien niet langer denkbaar is ... nu alles tot op de laatste cent moet worden uitgemolken

 

vervolg