Fijn dat je de weg gevonden hebt naar mijn website!  Even mij kort voorstellen: ik ben Tom Cartuyvels, ondertussen 36 lentes jong.  Reeds van mijn 9 jaar heb ik mijn hart verloren  aan de duivensport.  Beroepshalve ben ik onderwijzer, wat ideaal te combineren valt met mijn geliefkoosde hobby.  Gedurende een groot stuk van mijn duivenmelkerscarrière heb ik me toegelegd op de lange afstanden.  Barcelona was mijn hoofddoel.  Met een handvol duifjes kon ik, samen met vader, aardig mijn mannetje staan.  Sinds 2012 heb ik het geweer van schouder veranderd en ben ik me gaan toeleggen op de kortere afstanden.  Er werd hoofdzakelijk enkel met jonge duiven gespeeld.  Zodoende kwamen telkens de beste jongen op het kweekhok terecht.  Op deze manier heb ik steeds getracht om zo snel mogelijk een eigen stammetje te creëren.  Anno 2017 is me dit al aardig gelukt.  Vanaf dit jaar ga ik me ook trachten toe te leggen op het oude duivenspel.  Dit is uiteraard een nieuwe uitdaging en hopelijk bevalt dit me even goed als het spel met de jonge duiven. Graag wil ik bij deze ook een woordje van dank richten aan mijn ouders en mijn vriend Kristof.  Zonder hun hulp en steun zou het onmogelijk zijn om op deze manier te genieten van mijn hobby.