homeTomSchepenNielVraagContact
 

 

Bedankt kiezers!

Op 14 oktober behaalde Open Vld Niel een klinkende overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen. Niet alleen haalden we 2 zetels extra binnen, maar we werden ook de grootste partij van Niel. Lijsttrekker Tom De Vries behaalde 1115 voorkeurstemmen, meer dan 400 stemmen eender welke andere kandidaat in Niel.

"Wij zijn de Nielenaren erg dankbaar voor de massale steun en het vertrouwen dat ze ons gegeven hebben. Ze hebben duidelijk laten blijken dat ze ons werk de voorbije jaren appreciëren en dat ze geloven in ons toekomstproject. Hiervoor gaan we ons dan ook de volgende 6 jaar inzetten" aldus Tom De Vries

Open Vld en N-VA hebben samen een bestuursakkoord gesloten. Tom De Vries wordt de nieuwe burgemeester, Walter Troch blijft OCMW voorzitter en Bart Van der Velde wordt opnieuw schepen. "Dit is een droom die uitkomt. Samen met Walter, Bart, onze gemeenteraadsleden en onze coalitiepartner gaan we er voor zorgen dat Niel een nieuwe sprong voorwaarts maakt" besluit Tom.

 
Jong VLD NielVLD NielVLD BuurtantenneStart To Run

 

Zonnepanelen op Nielse sporthal

Op het dak van de sporthal zijn er een 300-tal zonnepanelen geplaatst. Deze plaatsing past in het kader van het ESCO-project, een project in het duurzaam maken van gebouwen in samenwerking met Infrax.

“Deze zonnepanelen zijn goed voor  ongeveer 500m², die jaarlijks zullen instaan voor een productie van ongeveer 58.000 kwh per jaar. Door de goede ligging en de hoogte van het gebouw hebben we een maximaal rendement en amper verlies door beschaduwing. Hierdoor slagen we erin om evenveel elektriciteit te produceren als de sporthal op een jaar verbruikt. Als je weet dat we nu jaarlijks 10 tot 15.000 euro uitgeven aan electriciteit aan de sporthal, dan kunnen we dat geld in de toekomst inzetten in ons sportbeleid.” aldus schepen voor Sport Tom De Vries (Open VLD)

De zonnepanelen worden nu geplaatst omdat in oktober begonnen wordt met de heraanleg van een deel van de buitenterreinen van de sporthal. Vooral het terras en de speeltuin worden onder handen genomen, uitgebreid en er komt ook al een deel van een Finse looppiste.

"In de heraanleg van de buitenterreinen wordt ook voorzien dat er aan waterrecuperatie wordt gedaan door het regenwater dat van de daken komt. Dit wordt dan opgevangen in grote ondergrondse tanks. Hiermee wordt dan de veegmachines van de gemeente gevuld en op termijn ook de toiletten gespoeld en de terreinen besproeid. De grote winst zit hem in het gebruik van de veegmachines. Deze machines hebben al snel 500 liter water nodig. Als we daarvoor regenwater kunnen gebruiken is dat een serieuze besparing op de waterfactuur van de gemeente." aldus Tom De Vries.

Naast de investering in de zonnepanelen voorziet het ESCO-project de komende jaren nog investeringen aan het gebouw van de sporthal. Nieuwe ramen en deuren, isoleren van muren, de waterdruk in de douches, … zodat de energiekost van het gebouw stelselmatig daalt, de energiefacturen kleiner worden en het comfort binnen stijgt

 

 

Een actief woonbeleid

Niel is van oorsprong een steenbakkersgemeente. Dat was erg zwaar werk voor weinig geld. De arbeiders leefden met velen in kleine woningen die eigendom waren van de fabrieken. Die tijd ligt gelukkig ver achter ons.

Door dit industrieel verleden was Niel al in het begin van de 20e eeuw sterk verstedelijkt. Ons woningbestand is dus relatief oud en vele huizen worden gekenmerkt door een beperkt wooncomfort. Talrijke woningen werden ondertussen gerenoveerd en aangepast aan de hedendaagse normen. Toch blijven er woningen met lage woonkwaliteit bestaan. Vochtige muren, te kleine vertrekken, verouderd sanitair, geen of een zeer beperkte tuin. In extreme gevallen ontstaat er leegstand en verwaarlozing. Erger nog is wanneer een gezin dergelijke woning aankoopt voor een te fors bedrag en geen middelen overhoudt voor grondige renovatie.

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken stelt Open Vld Niel voor om, al dan niet in samenwerking met een sociale huisvestingsmaatschappij, een autonoom gemeentebedrijf op te richten dat zulke  woningen kan opkopen en renoveren. Een andere optie is afbreken om tuin- of garagezones voor de buren te creëren, of om te vervangen door nieuwbouw. Bovendien moet overwogen worden bepaalde van deze renovatiewerken toe te vertrouwen aan een sociaal tewerkstellingsproject of samen te werken met de bouwafdelingen van scholen. Open Vld wil die gerenoveerde huisjes nadien opnieuw te koop aanbieden. Via een toewijzingsreglement kan hierbij voorrang gegeven worden aan Nielenaren.

De winst van deze aanpak is veelzijdig. Het straatbeeld verfraait, want weinig aantrekkelijke woningen worden mooi. Je vermijdt leegstand of verkrotting. De kwaliteit van ons woningenbestand verhoogt en een dynamiek van renovaties wordt gestimuleerd. Bovendien kunnen hierdoor bijkomende arbeidsplaatsen gecreëerd worden.

Uiteraard moet het gemeentebedrijf niet in de weg lopen van de private markt. De doelstellingen zijn het creëren van betaalbare woningen en het wegwerken van huizen met een lage woonkwaliteit. En  daar zit op lange termijn winst in voor ieder van ons.

 

Veloproject: graag ook in de Rupelstreek

Wie deze dagen in Antwerpen komt, kan er niet naast kijken. Heel de stad lijkt wel rond te fietsen op die opmerkelijke ‘velo’s’, de fietsen van het Velo-project. Het is een fietsproject waarbij je als abonnee (voor een jaar, een week of een dag) een fiets kan pakken en terugzetten waar je maar wil in een van de 82 stations, grote fietsrekken waar je de fiets ontleent of terug in plaatst na gebruik. Een dagabonnement kost 3 euro, een jaarabonnement 35 euro.

Ook in de Rupelstreek moet het mogelijk zijn om een gelijkaardig systeem uit de grond te stampen of om aan te sluiten bij een reeds bestaand systeem. Het zou onze streek een enorme toeristische boost geven. Bezoekers zouden dan snel de fiets kunnen nemen om langs de dijken of om naar andere bezienswaardigheden te fietsen. Maar ook voor onze eigen burgers zijn er voordelen aan: stel dat er stations staan aan de scholen, de bushaltes of de stations.

Maar ook naar tewerkstelling openen zich hier mogelijkheden. In het kader van de sociale economie kunnen hier, in samenwerking met de lokale fietshandelaars, jobs gecreëerd worden. Immers, de systemen dienen onderhouden te worden, fietsen opgehaald en verplaatst te worden,… Kortom, de komende jaren willen wij het debat omtrent dit project aanwakkeren. Het is nuttig dit grondig te onderzoeken.

 
 

Nielenaren zwemmen tegen verminderd tarief in Booms zwembad

In mei 2012 gaat het Boomse openluchtzwembad terug open. Nielenaren kunnen vanaf dit jaar op hun gemeentehuis 10-beurtenkaarten kopen voor het Boomse openluchtzwembad tegen verminderd tarief. Het gemeentebestuur legt 5 euro per 10-beurtenkaart bij om zo ook het zwemmen te stimuleren.

“Sinds december reeds kunnen Nielse inwoners met reductie 10-beurtenkaarten kopen voor de zwembaden van Hemiksem en Aartselaar.” volgens schepen voor Sport Tom De vries (Open Vld). “En dat is een succes gebleken. Deze 10-beurtenkaarten vliegen als zoete broodjes over de toonbank. Daarom wilden we ons aanbod uitbreiden. Vanaf mei 2012 kunnen we nu ook abonnementen met reductie verkopen voor het zwembad van Boom. Hier was ook veel vraag achter, vooral bij jonge gezinnen. Hiermee komen we aan hun vraag tegemoet. Bovendien zorgen we er zo voor dat het zwemmen weer wat goedkoper wordt voor onze inwoners. Deze maatregel is trouwens pakken goedkoper dan een eigen zwembad, en het voordeel is dat onze inwoners nu de keuze hebben waar ze willen gaan zwemmen.” Aldus Tom De Vries. De Vries wil graag in de toekomst het aanbod van zwembaden nog verder uitbreiden.

Nielenaars kunnen hun 10-beurtenkaart met reductie kopen aan de balie van het gemeentehuis. Er is een limiet van 3 abonnementen per inwoner opgelegd.

Info: www.niel.be

 
 

Tom De Vries trekt lijst Open Vld

Op 14 oktober bepaalt de Nielse kiezer wie de komende 6 jaar de gemeente mag besturen. Open Vld Niel heeft alvast beslist dat huidig eerste schepen Tom De Vries (37) de lijst zal aanvoeren. De rest van de Open Vld lijst (21 kandidaten) wordt verder op het jaar samengesteld.

Jong en ervaren

Met Tom De Vries kiest Open Vld voor de combinatie van jeugd en ervaring. De Vries is immers al 12 jaar schepen in Niel, en heeft als schepen ervaring op verschillende tereinen, van jeugd en sport tot financiën. Hij staat bekend als een ploegspeler en een betrouwbaar bestuurder en schepen. Het is dan ook de intentie van Open Vld Niel om haar reeds sterke ploeg nog verder uit te bouwen naar de verkiezingen toe, met sterke mensen voor én achter de schermen. Een sterke ploeg voor Niel.

Sterke ploeg

“Het worden belangrijke verkiezingen dit jaar” aldus voorzitter Julien Rochtus. “Niel heeft de afgelopen jaren onder impuls van Open Vld heel wat positieve verandering en vernieuwing ondergaan. Er waait een nieuwe wind, waardoor Niel stilaan is weggeraakt van haar imago van lelijk eendje. Dat werk is echter verre van af. We staan nu op een tweesprong. Ofwel gaan we verder met deze aanpak van vernieuwing, verandering, en daar hebben we bekwame mensen voor nodig. Ofwel valt alles stil en glijdt Niel terug af. Wij staan voor die eerste weg.” Aldus voorzitter Rochtus.

Een sterke Open Vld ploeg als één man achter Tom De Vries

Tom De Vries trekt de Open Vld lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. En de Open Vld ploeg staat als één man achter Tom. Schepen Bart Van der Velde en schepen-OCMW-voorzitter Walter Troch zijn de woordvoerders. “Dat is nu de sterkte bij Open Vld. Wij werken samen, en dat is wat de burger wil zien. Geen spelletjes, maar concrete inzet.” aldus Bart Van der Velde. “Ik werk al heel lang met Tom samen, de laatste 12 jaar in de schepenbanken. Na 4 keer de lijst te trekken was het tijd de fakkel door te geven. Tom is de geknipte man om onze ploeg aan te voeren" aldus Walter Troch.

De kersverse lijsttrekker besluit. “Onze ploeg staat bekend als een sterk geheel. Ik ben dan wel als lijsttrekker aangeduid, maar onze partij wordt niet rond één man gebouwd. We hebben een sterk geheel gesmeed doorheen de jaren. Daarom is het onze bedoeling om dit jaar ook enkele nieuwe mensen aan te kondigen die de stap zetten naar de politiek en onze ploeg komen versterken. Met als doel Niel beter te maken.” aldus Tom De Vries. “Ik ben er zeker van dat onze ploeg een sterk resultaat zal neerzetten in oktober.Ik ben fier dat ik die ploeg mag aanvoeren."

 

 

7 jaar Buurtantennes!

Zo’n 7 jaar geleden lanceerde Open Vld Niel haar Buurtantennes. Het doel van de buurtantennes is simpel. Ze zijn de eerste aanspreekpunten voor de Nielse burgers die een idee, suggestie of opmerking kwijtwillen. Dit kan gaan over politiek, het gemeentebestuur, over de buurt en haar pijnpunten, een sociaal probleem… kortom alles wat u wil vertellen of wat op uw lever ligt. Of gewoon dingen waarvan u vindt dat de ploeg van de Nielse Open Vld ze moet weten.

Al vanaf de lancering in 2005 blijken de Buurtantennes een groot succes te zijn. Zo kan ook mede-coördinator en lijsttrekker voor Open Vld Tom De Vries getuigen. “De buurtantennes blijken de afgelopen jaren uitgegroeid te zijn tot de perfecte brug tussen burger en politiek, en tussen burger en gemeentebestuur. Zo kregen we via onze Antennes de afgelopen jaren maar liefst 629 signalen binnen. Het merendeel van deze signalen ging over zogenaamde kleine overlast, zoals slechtliggende voetpaden, wegen, sluikstorten, defecte verlichting, problemen met zitbanken, fietspaden… Dat geeft aan dat de burgers zwaar tillen aan deze ‘kleine overlast’. Maar voor wat deze signalen betreft, hebben we voor 86% van de gevallen binnen de maand een oplossing kunnen bieden. Dat zijn sterke cijfers die maken dat onze Buurtantennes als geloofwaardig worden beschouwd.

Sinds de start van de Open VLD Buurtantennes is de groep van antennes uitgegroeid tot een team van 25 Antennes. Zij vormen mee de basis onder de sterke Open VLD ploeg van Niel. “Teamwork, ervaring en kwaliteit zijn de kenmerken voor de Open Vld, en dat geldt ook voor de Buurtantennes. Zo komen we regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen, of om bepaalde delen van de gemeente aan te doen en opmerkingen te verzamelen. Zo inspireren we onze mandatarissen en schepenen waar het nog beter kan.“

Binnen het team van Buurtantennes zijn er twee kampioenen die quasi zeer veel signalen capteren: Karel Cop (oud Strijdersstraat) en Lucienne Daems (Schuttershofstraat). Zij worden bijna dagelijks aangesproken door inwoners. “Jonge inwoners vinden sneller de weg via email of het meldingsformulier op de gemeentelijke website. Voor oudere of minder mondige burgers is dat niet zo evident. Zij stappen liever op ons af. En wij geven dan het signaal door.” aldus Karel en Lucienne.

Hebt u signalen voor de Buurtantennes?: contacteer uw Buurtantenne of stuur een mail naar antennes@openvldniel.be

 
 

10 jaar buitenschoolse kinderopvang in Niel: een succesverhaal

Op 11 september 2001, 10 jaar geleden , werd in Niel het Speelhuis plechtig in gebruik genomen. Het was toenmalig schepen voor buitenschoolse kinderopvang Tom De Vries (Open vld) die mee aan de wieg stond. “Ik was in januari 2001 net schepen geworden met onder andere de bevoegdheid buitenschoolse kinderopvang. En dat was meteen een vette kluif want we wilden in september al opengaan met onze kinderopvang! Een locatie was er al, maar nog geen bouwvergunning, we dienden nog personeel aan te trekken,…kortom veel werk, maar het is ons gelukt om tijdig klaar te zijn.” aldus Tom.

2004 opening Speelberg

Het Speelhuis was direct erg populair bij kinderen én ouders en werd snel te klein. In 2004 al werd er een mooi gelegen locatie gevonden op de site van Campus Den Biezerd: De Speelberg was geboren! “Onze opvangcapaciteit werd meteen een pak groter, we konden vanaf dan onze opvangcapaciteit opdrijven tot ongeveer 100 kinderen. Een must” aldus Sofie Terreur (Open Vld), die in 2007 schepen werd voor buitenschoolse kinderopvang.

2010 wegwerken wachtlijst ochtendopvang

Niel wordt alsmaar populairder bij jonge gezinnen. “De verjonging zet zich nog elke dag door in onze gemeente” zegt huidig schepen Bart Van der Velde. “De wachtlijst voor de ochtendopvang werd weggewerkt door de ochtendopvang ook te verzekeren in de Speelberg. Zo kunnen we terug service bieden aan onze ouders en aan de kinderen.”

 
 

Meer nieuws vindt u hier