proza : barwoutswaerder  
   
   
v erwelkte bloemen

Europese hoofdsteden, Barwoutswaerder moet er reeds zon zes hebben bezocht. En van die steden is Amsterdam. Jammer genoeg waren zijn bezoeken aan de Nederlandse hoofdstad steeds werkgerelateerd en zag hij zodoende bitter weinig van de stad. Vergaderruimte hier, vergaderruimte daar.
   
i ngewikkeld

Barwoutswaerder en de wonderlijke jongedame wandelden begin mei in groep door een deel van de gemeente waar hij geboren en getogen is. Haast met het schaamrood op de wangen bekende de kabouter dat hij heel wat heerlijke plekjes pas voor het eerst ontdekte. Ver moet de mens niet gaan om de wereld te zien. Of om pozie voor te dragen. Toch doorkruiste Barwoutswaerder ook nu weer spreekwoordelijk de helft van Vlaanderen. Ditmaal flitsten steden als Turnhout, Antwerpen en Gent voorbij het autoraam.
   
a anlokkelijke toekomstmuziek

Het was alweer een hele tijd geleden, voor Barwoutswaerder is anderhalve maand een hele tijd, dat de kabouter nog eens op een podium stond. Hij keek dan ook reikhalzend uit naar het duo-optreden dat hij en de wonderlijke jongedame in den Hopsack zouden geven. Dat de twee daar mochten staan, hadden ze te danken aan Theo Slachmuylders die op zijn beurt gecontacteerd was door Guy Van Hoof, de man achter de literaire optredens in het Antwerpse caf.
   
v ijgen na Pasen

Barwoutswaerder zou weer heel wat oud nieuws kunnen vertellen. Maar omdat het allemaal maar vijgen na Pasen zouden zijn, doet hij dat niet.
   
w oordvedetten

Barwoutswaerder en de wonderlijke jongedame kiezen niet altijd zomaar voor literatuur boven wat dan ook. Zo moest een vrijdagavond rond de schrijver Borges wijken voor een filmavond bij een jarige jeugdvriendin van de wonderlijke jongedame. Met The Butterfly Effect kwamen bij Barwoutswaerder herinneringen boven van een jaarovergang.
   
r uige reuzen

Stukafest. Toen de wonderlijke jongedame dat drielettergrepige woord voor de eerste keer in de mond nam, kreeg Barwoutswaerder meteen visoenen van ruige reuzen die kwistig met hakbijlen in het rond stonden te zwaaien. Moesten ze écht bij zo’n stelletje ongeregeld optreden? Daar werd de kleine kabouter niet bepaald enthousiast van. Gelukkig bleek Stukafest al snel een afkorting voor Studentenkamerfestival te zijn. Simpelweg.
   
s chemerdonker en geluidsdicht

Op Gedichtendag kan een dichter zich onmogelijk met een goedgevulde thermos koffie in een schemerdonker en geluidsdicht zolderkamertje afzonderen. Hij moet naar buiten, de straat op, laten weten aan voorbijgangers dat er niet zomaar elke dag aan poëzie voorbij mag worden gegaan. Zo denken Barwoutswaerder en de wonderlijke jongedame erover. Ze beslisten dan ook een maand voor de hoogdag de handen in elkaar te slaan, wat uiteindelijk resulteerde in Beeldrijk.
   
d ode zwarte katten

Vrijdag de dertiende. Op zo’n dag ziet Barwoutswaerder niet meer dan anders dode zwarte katten langs de kat van de weg liggen. Hij staat er ook niet bij stil dat na het zien van zulk een vermorzeld wezen er misschien wel eens wat akeligs zou kunnen gebeuren. Zwart of niet zwart, een dode kat is een dode kat. Simpel als dat.
   
z o was er

Barwoutswaerder is niet altijd daar waar hij wil zijn. Meer, soms moet hij zijn waar hij niet wil zijn. Zo moest hij begin november tweemaal een kerkdienst, noem het een uitvaartplechtigheid, bijwonen. Eerst een voor de lievelingsnonkel van de wonderlijke jongedame, nog geen week daarna een voor een hem dierbare oudtante. De begrafenissen brachten Barwoutswaerder en de wonderlijke jongedame wat van slag. Toch verschansten de twee zich niet, ze bleven onder de mensen komen.
   
o ktoberdagen

Oktober telt 31 dagen. Dat weet ook Barwoutswaerder. Toch probeerde hij er de wonderlijke jongedame van te overtuigen dat het er maar dertig zijn. Een dag meer of minder, zowat de helft van de oktoberdagen kwam Barwoutswaerder, al dan niet samen met de wonderlijke jongedame, het huis uit voor wat hij min of meer cultuur noemt.
   
s laapkamerboekenkast

Ooit stuurde Barwoutswaerder een sms naar de wonderlijke jongedame met niet meer in dan: Ik kocht je leeftijd. Wellicht sloot hij af met een zoen, misschien ook niet. Barwoutswaerder kan het niet meer checken, al schafte hij zich onlangs een nieuw jengelding met een grotere opslagcapaciteit aan, de sms'jes die hij ermee verstuurt, blijven er niet eeuwig in bewaard. Zo ook niet het berichtje over het kopen van leeftijd.
   
v ormvarianten

Barwoutswaerder houdt van taal, ook van vormvarianten binnen een taal, noem het dialecten. Zo heeft hij een onverklaarbare voorliefde voor het enigszins zangerige taaltje dat van tussen de lippen van Limburgers glipt. Een Limburger, zo vindt Barwoutswaerder, heeft dankzij zijn taal al snel iets gemoedelijk over zich heen. En als een Limburgse deerne haar mond opent, tien kansen tegen één dat Barwoutswaerder die deerne meteen sexy vindt. Enkel en alleen omwille van haar taaltje.
   
m uggendagen

Nee, Barwoutswaerder heeft geen zomerslaap gehouden. Barwoutswaerder wil wel eens nachtenlang heel erg wakker zijn om naar muggen te liggen slaan. Het heeft geen naam hoe die vliegende monstertjes een spoor van vernieling hebben achtergelaten op het vel van Barwoutswaerder en op dat van de wonderlijke jongedame.
   
a gendageheugen    
d raadloos    
1 0.000    
d e wonderlijke jongedame    
v eelvraat
   
s preekwoordelijk    
p oëtisch pasen    
k abouterkreetjes    
d

omme, dode dingen

   
d agboekschrijven    
v roeger, toen...    
m iniglimlachjes    
z ijn riant rijtjeshuis
   
k offieafkickverschijnselen    
h eimwee naar die tijd    
v an Grote Markt naar Grote Markt    
o p twee, drie of vierenveertig plaatsen    
h
et begin van een sprookje