poëzie  
       
l iefde is een stinkdier maar de geur went wel

zuid & noord
isbn 90-5684-064-9, 164 blz. 
o ntkroond

het zinkend schip
 
 
l aat[avond]taal

poëziecentrum
isbn 978 90 5655 174 2
stuur een e-mail naar info@davidtroch.be
indien u mij graag voor een lezing
of een tentoonstelling uitnodigt.
 
     
p rijzen