KINDERDAGVERBLIJF ,,DE TROETELBEERTJES”

© Kinderopvang De Troetelbeertjes Hulshout 2015

Admin@de-troetelbeertjes.be

Het kinderdagverblijf ,,De Troetelbeertjes” biedt u een professionele, gezellige en veilige opvang aan voor u kinderen van 0 tot 3 jaar. In ons kinderdagverblijf creëren we een sfeer waarin kinderen zich thuis voelen. Respect hebben voor zichzelf en voor andere kinderen wordt hoog in het vaandel gedragen. Daarnaast leren we uw kinderen hoe ze zelfstandig moeten zijn en leren we ze sociale vaardigheden.

‘De troetelbeertjes’ heeft oog voor elk kind individueel en begeleidt en stimuleert elk kind in zijn/ haar ontwikkeling op hun eigen tempo. Pedagogisch handelen staat centraal.  Dit kan zeker doordat wij werken in 2 groepen: de babygroep en de peutergroep.  Daar wij maximum 14 kinderen hebben in ons kinderdagverblijf kunnen wij onze aandacht verdelen over alle kinderen. De begeleiding en opvoeding in het kinderdagverblijf ,,De Troetelbeertjes’’ is een aanvulling op de opvoeding die de kinderen thuis krijgen, zeker geen vervanging.

Om een nog persoonlijker contact met uw kind te bekomen worden de individuele contacten met de kinderen optimaal benut tijdens het eten, verzorgen, spelen en te slapen leggen. Hierbij houden we rekening met de eigenheid, persoonlijkheid en de behoeftes van ieder kind individueel.

In het kinderdagverblijf ,,De Troetelbeertjes’’ streven we naar een open en eerlijke communicatie met de ouders. Daarom worden er jaarlijks momenten voorzien waar we de individuele vooruitgang van uw kind bespreken.

Een meerwaarde om uw kind naar het kinderdagverblijf ,,De troetelbeertjes’’ te brengen is:

Het beleid van de opvang

Wij voorzien opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar via het inkomens gerelateerd tarief.

Wij verwachten dat elk kind minstens 2 hele dagen (+5 uur) of 4 halve dagen (+3 uur) per week naar het kinderdagverblijf komt.


Visie Van De Troetelbeertjes