INFORMATIE VOOR NIET LEDEN

LID WORDEN VAN DE WANDELCLUB DE TROMPE UIT SINT-LODEWIJK (DEERLIJK)

De wandelclub van de Trompe is aangesloten bij Aktivia
Aktivia werd in 1972 gesticht (onder de naam V.W.J.L.) en is sinds 1978 door BLOSO erkend als nationale sportfederatie.  Ze groepeert meer dan 250 wandelverenigingen in Vlaanderen.

De Trompe is sedert 1997 aangesloten, eerst als organisatiecomité en sedert 2003 als club.  We tellen ongeveer 120 leden. Bij Aktivia zijn we officieel bekend als “De Trompe Deerlijk” en we hebben 364 als clubnummer.

Lid worden : heeft dit verplichtingen ?
Helemaal niet.  De Trompe laat de leden volledig vrij om te wandelen waar en wanneer ze willen.  Ze vertrekken wanneer ze zelf willen, wandelen op hun eigen tempo en kiezen de afstand die hen het beste ligt.

Waar zijn de wandelingen ?
Het aanbod van wandelingen tijdens het week-end en zelfs tijdens de week is enorm groot.  Iedereen kan heel wat inspiratie opdoen in het boek Marching waarin alle tochten beschreven staan.   Leden kunnen dit boek vrijblijvend kopen tegen een serieuze korting (zie verder)
Je kan ze ook terugvinden op de website van Aktivia :
www.aktivia.be of direct op www.marching.be
De Trompe zelf organiseert jaarlijks één wandeltocht “Dwars door de Trompe” en dit rond 15 augustus.

Lidgeld en de daaraan verbonden voordelen
Als lidgeld betaal je 11 € p.p.
Hierdoor
- ben je verzekerd op alle wandelaktiviteiten
- krijg je ons 3-maandelijks wandeltijdschrift “De Wandeltrompet”
- krijg je 2-maandelijks het tijdschrift “Gezond op stap” van Aktivia
- geniet je een korting van 0,4 €  bij het kopen van je inschrijvingskaart per wandeltocht.  Niet-leden betalen meestal    1,5 €.
- krijg je het wandelboek Marching tegen de prijs van 7,5 € i.p.v. 16 € voor niet-leden
- krijg je 10% korting op de producten te koop aangeboden in de Aktivia Webwinkel
- neem je deel aan onze jaarlijkse Trompe barbecue tegen voordelige prijs

Aansluiten.  Wie contacteren ?
Contactpersoon : Frederic Dewaele : Email frederic.de.waele@telenet.be Tel: 0497/40.08.67

Welke gegevens hebben we nodig ?
naam en voornaam; adres; geboortedatum & -plaats; telefoonnummer; eventueel e-mail adres

 

HOE DEELNEMEN AAN ONZE DWARS DOOR DE TROMPE, EEN AKTIVIA-WANDELTOCHT

Iedereen kan vrij deelnemen aan een AKTIVIA-wandeltocht, ongeacht of men lid is van een vereniging of niet. Deelnemen is eenvoudig en verplicht tot niets. De lijst van alle wandelorganisaties vind je in het boek Marching of op de site www.marching.be.

1.     Iedereen kan vrij starten tussen de opgegeven starturen (bv. 7 - 15 u.). Een inschrijvingskaart kunt u bekomen in de startplaats van de tocht.

2.     Na invullen deponeert u het luik “inschrijfkaart” in de startbus (nabij de uitgang), en u neemt luik “controlekaart” mee op de wandeltocht.

3.     Wandelen is eenvoudig en gebeurt op eigen tempo. U kiest ter plaatse een afstand (bv. 6 km, 12 km, ...) en volgt de speciale wandelpijltjes. Op regelmatige tijden is een “rustpost” voorzien. Daar kunt u even pauzeren en iets eten of drinken vooraleer u verder stapt. Hier laat u ook telkens luik “controlekaart” afstempelen.

4.     Ongeacht welke afstand u kiest, steeds komt u op het einde in de startzaal terug. Daar kunt u al dan niet uw persoonlijk wandelboekje laten afstempelen, en er eventueel nog wat uitrusten na de tocht.