TubeAmps.... buizenversterkers dus.

In het audiowereldje zijn ze nooit weggeweest, en er worden verschillende redenen aangehaald waarom ze populair blijven.
Ze klinken warmer, levendiger, zijn nostalgisch enzoverder. Meestal is het een mix van al deze, zo ook bij mij.
Buizenversterkers zijn relatief makkelijk zelf te bouwen, en je kan er naar hartelust mee experimenteren.
Nadelen van tube amplifiers zijn er uiteraard ook. Ze zijn groot, wegen veel, hebben een slecht rendement, werken met levensgevaarlijke spanningen, en ze moeten regelmatig nagezien en eventueel afgeregeld worden.

Vooral muzikanten zweren bij hun tube guitar amplifiers.

Laten we even ingaan op digitale en analoge high endversterkers.
Geluid is nu eenmaal analoog. Alles wat je hoort zijn analoge trillingen. Wil je geluid reproduceren dan neem je het analoge signaal op, zet het op een drager (tape, vinyl). En dit kan je weer afspelen met een analoge opnemer (opnamekop, PU-cel), versterken en weergeven.
Simpel in feite: rechttoe rechtaan. Klankkleur wordt bepaald door de kwaliteit van de komponenten. Regelmogelijkheden zijn er praktisch niet: hoge en lage tonen kunnen versterkt of verzwakt worden. (Audiofielen kiezen meestal voor rechttoe rechtaan.

Wil je dit digitaal doen, dan zet je het opgenomen signaal in 1 en 0 combinaties, slaat deze rij cijfers op en die binaire getallen kan je weer omzetten in analoog en zo hoorbaar maken. Dit bied in feite enorme voordelen. Met cijfers kan je heel veel doen: een piano laten klinken als een
gitaar, sommige delen kompleet wegmoffelen of accentueren enzoverder.
En laat nu net dit grote voordeel tevens het nadeel zijn. Ook al klinkt een digitale versterker helder en zuiver, is de dynamiek fantastisch, toch is het niet zeker of hetgeen je hoort ook dat is wat de muzikant bedoelt, of hoe de opname echt geweest is. Heb je een rechttoe, rechtaan versterker dan is de kans hierop veel groter.

Maar zoals met alles: over smaak en kleur kan je niet oordelen.

Versterkers.....

One apple a day keeps the doctor away...  jarenlang werd dit door mij verwoord als: One Amp a year keeps the doctor away.
Ik heb de laatste jaren het versterker bouwen wat links laten liggen, dus staan er voor 2013 een viertal op de to do lijst.

1. Een EL34 PP fixed bias.
2. Een EL34 PP variable bias.
3. Een EL84 PPP (circlotron)
4. Een EL84 of 6V6 PP.

Regelmatig zal deze site dan aangevuld worden.

10-2-13