WebCam status: off-line

The weathershot below is hand-held taken with a still camera

turnhoutwebcam.be

is the property of

Ludo Verhoeven, Professor Devochtstraat 72, B 2300 Turnhout

www.ludoverhoeven.be


     

 

turnhout photo galleries

ballonvaren vlaanderen

toerisme turnhout

stad turnhout

1999-2018 / turnhoutwebcam.be is the property of
ludo verhoeven - prof. devochtstraat
72 - b 2300 turnhout
tel +32 (0)14 720427

e-mail

www.ludoverhoeven.be