Registratie SmartCOP

 

Stuur volgende gegevens per mail naar reg.smartcop@telenet.be

Naam:

Voornaam:

Stamnummer:

Eenheid:

e-mail:

Voor het gebruik van SmartCOP wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 5 €. De bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer BE49 0010 7958 8071 op naam van Hedwig Van Pamel met als mededeling je naam, voornaam en stamnummer.

 Nadien wordt je een registratienummer toegestuurd voor de activatie van SmartCOP met een link om SmartCOP te downloaden.