Meer over de vorige versie van Mage Knight, MK 1.0
(uit nostalgie naar vroeger)

"Treed binnen in de fantastische wereld van Mage Knight. De machtige leiders van de Atlantis Guild, de strijdbare natuurwezens van de Elemental League en de achterbakse Necropolis Sect heersten jarenlang over hun gebieden zonder veel tegenstand.
Toen begonnen de Black Powder Rebels een bloedige revolte gebruikmakend van door dwergen gevoerde wapens. Zij verbrijzelden de macht van hun vroegere overheersers en eisten voor henzelf een plaats op in deze magische wereld."

Zo begon het verhaal van Mage Knight, een verhaal waaraan nog steeds geschreven wordt.
Ieder die de afloop mee wilt sturen kan meedoen.
Stel een leger samen en strijdt voor de overwinning.

Hier vind je weetjes die je kunnen helpen bij je streven het goede te doen.

 1. Speciale vaardigheden vertaling Nl. > Eng.
 2. Special Abilities vertaling Eng. > Nl.
 3. MK Facties MK 1.0
 4. Drake The Lesser's toelichtingen
 5. Download de verschillende Regels (klik op rechter muistoets en dan "Doel opslaan als ...)"

Speciale vaardigheden vertaling Nl. > Eng.

  Nederlands > Engels
  Nederlands > Engels
  Beperkte Onzichtbaarheid Limited Invisibility
  Berserk Berserk
  Bevelhebber Command
  Doorboren Pierce
  Gedemoraliseerd Demoralized
  Geforceerde Mars Forced March
  Genezing Healing
  Gevechtsrazernij Battle Fury
  Lenig Nimble
  Magische bevriezing Magic Freeze
  Magische Genezing Magic Healing
  Magische Immuniteit Magic Immunity
  Magische ontploffing Magic blast
  Magische versterking Magic Enhancement
  Magische verwarring Magic Confusion
  Magische Wraak Magic Retaliation
  Magishe Levitatie Magic Levitation
  Necromantie Necromancy
  Onkwetsbaarheid Invulnerability
  Ontwijken Dodge
  Pantser Battle Armor
  Rammen Ram
  Regeneratie Regeneration
  Scherpschutter Bound
  Schokgolf Shockwave
  Sluipen Stealth
  Speer Pole Arm
  Stormaanval Charge
  Sweep Sweep
  Taaiheid Toughness
  Vampier Vampirism
  Verdedigen Defend
  Vergif Venom
  Verrassingsaanval Sneak attack
  Vlam/Bliksem Flame/lightning
  Vliegen Flight
  Vlugheid Quickness
  Wapenmeester Weapon master
  Zwemmen Aquatic

Special Abilities vertaling Eng. > Nl.

  Engels > Nederlands
  Engels > Nederlands
  Aquatic Zwemmen
  Battle Armor Pantser
  Battle Fury Gevechtsrazernij
  Berserk Berserk
  Bound Scherpschutter
  Charge Stormaanval
  Command Bevelhebber
  Defend Verdedigen
  Demoralized Gedemoraliseerd
  Dodge Ontwijken
  Flame/lightning Vlam/Bliksem
  Flight Vliegen
  Forced March Geforceerde Mars
  Healing Genezing
  Invulnerability Onkwetsbaarheid
  Limited Invisibility Beperkte Onzichtbaarheid
  Magic blast Magische ontploffing
  Magic Confusion Magische verwarring
  Magic Enhancement Magische versterking
  Magic Freeze Magische bevriezing
  Magic Healing Magische Genezing
  Magic Immunity Magische Immuniteit
  Magic Levitation Magishe Levitatie
  Magic Retaliation Magische Wraak
  Necromancy Necromantie
  Nimble Lenig
  Pierce Doorboren
  Pole Arm Speer
  Quickness Vlugheid
  Ram Rammen
  Regeneration Regeneratie
  Shockwave Schokgolf
  Sneak attack Verrassingsaanval
  Stealth Sluipen
  Sweep Sweep
  Toughness Taaiheid
  Vampirism Vampier
  Venom Vergif
  Weapon master Wapenmeester

De verschillende MK Facties (groepen) binnen de Mage Knight wereld

 

www.mageknight.be