dinsdag, januari 25, 2005

examens gedaan

Daarstraks heb ik mijn laatste examen afgegeven. Er viel een hele last van mij af. Maar het is toch niet meer als vroeger, als tijdens het middelbaar. Vroeger luidde het einde van de examens ongelooflijk gevoel in. Dagen op voorhand kijk je er naar uit, tel je ongeduldig de dagen. Vergelijk het met slaven die eindelijk verlost zijn van hun ketens, vrij. De examen-ketens hebben zich afgeworpen en een vakantieperiode vult de horizon. De dag werd zorgvuldig gepland. Het examen die laatste dag is er eigenlijk teveel aan. Maar meestal ben je er om 10u vanaf en spring je vliegensvlug je fiets op en spurt je naar het café waar iedereen samenkomt. Die snelheid is verplicht juist omdat iedereen in dat café samenkomt. Vechten om nog een plaatsje te hebben. Je portefeuille is natuurlijk goed gevuld, want de examentijd is tevens een tijd van sparen. De tapkraan staat nauwlijks toe en de biertjes gaan vlot binnen. Na de examens vliegt iedereen in de pintjes, moet je weten. Altijd al zo geweest.

In de namiddag trok iedereen collectief naar Herentals, waar de jeugd rondzweemde, in de grootwarenhuizen de 'flessen' ging kopen, verspreid doorheen de stad. In mijn tijd meenden we al eens samen te komen in het stadspark. Daar kwamen enkele groepen, gewapend met één of meerdere bakken bier, rustig hun namiddag doorbrengen. Bij mijn eerste aankomst in het stadspark vertrok er een ambulance. Iemand afgevoerd wegens dronkenschap. Diezelfde namiddag zou de ambulance nog eens passeren. De jeugd vliegt erin na de examens he. Het jaar nadien reden we weer naar het stadspark, er was meer volk toen. Het jaar daarna zat bijna heel het stadspark vol. Een godsgeschenk! De hele jeugd die er eens even een dagje tussenuit moet en massaal in de alcohol vlucht, zit ergens samen in een afgesloten ruimte. Het jaar daarna had de jeugdraad de ingangen in de gaten gehouden en je mag er niet in met sterke drank. In het park zelf werd een standje van het Rode Kruis geïnstalleerd voor de 'crashers' en er werd een discobar geplaatst met muziek. Het stadspark bleef maar uitbreiden en alle dorpen rondom reden allemaal naar datzelfde parkje. Het jaar nadien kwamen er lokale groepjes. Het jaar nadien 'The Kids' en alles in glas werd geweigerd in het park. Een ideale situatie, behalve dat glas was wel lastig wegens geen bakken meer binnen. Men had de jeugd onder controle voor het geval er iemand onderuit moest gaan. De jeugd amuseerde zichzelf met muziek en groepjes...en een pintje.

Het laatste jaar dat ik ging had een reden. Zonder het te zeggen tegen het volk had met alcoholvrij (excuseer: alcoholarm) bier geschonken. Achter de toog wilden ze dit zelfs eerst niet toegeven. Dit voorstel kwam van een gemeenteraadslid van het Vlaams Blok (excuseer: Belang). Wat een dom voorstel! Waar stuurt mevrouw VB op aan? Denkt ze dat de jeugd ineens na de examens geen alcohol meer gaan drinken? Natuurlijk niet, als ze in het stadspark geen alcohol meer krijgen, dan trekken ze wel naar een andere plaats. Ze zwemen uit elkaar. Juist nu men de situatie zo mooi onder controle had, doet men zoiets. De jeugd drinkt alcohol na de examens, en dat hebben ze zelfs verdiend! En daar zal zelfs mevrouw VB niets aan kunnen veranderen. Nu is men zijn luxe positie kwijt, en nu is er geen standje van het Rode Kruis meer in de buurt voor de jeugd. Die laatste keer zijn we ook maar vertrokken, op café waar we wél een pintje krijgen, of jenever! Net zoals een hele hoop andere jeugd. Terug naar af. Dank u, VB!

Maar goed, ik zal mezelf eens een pintje gaan inschenken. Mijn examens zijn gedaan.

edit: de winnaar: Grimbergen Donker, vervallen in oktober 2003, maar natuurlijk nog zeer lekker