RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING - AALST

Uitreiking Vredesprijs 2017 aan Aalst Mixt.
Zondag 28 januari 2018 om 10.30 u
Vredeshuis, Nieuwbeekstraat 25 Aalst

aansluitend bieden we een glas aan met
ONZE BESTE WENSEN VOOR 2018!

Met de keuze voor AALST MIXT
wil het Comité werken aan de Vrede een statement maken.

De bevolking van Aalst wordt steeds meer divers en dat zal in de toekomst alleen nog maar toenemen.
In Vlaanderen wonen ondertussen meer dan 170 verschillende nationaliteiten bij elkaar.
In Aalst is 15% van de inwoners van vreemde afkomst. Dat mag ons niet verwonderen voor een centrumstad gelegen tussen Brussel en Gent.
Met andere woorden: Aalst kleurt niet alleen met carnaval kleurrijk.
Aalst is elke dag van het jaar een mix van talen en culturen.

Het Comité werken aan de Vrede kiest uitdrukkelijk voor een wij-verhaal, voor een samenleving waar groepen en mensen in vrede samenleven.

Geen opdeling in wij en zij, in Vlamingen en vreemdelingen, in autochtonen en allochtonen, in goede en slechte Aalstenaars.
We zullen in dialoog en met wederzijds respect samen aan een leefbare en gezellige stad moeten bouwen.
Doen we dat niet dan evolueren we naar een onverdraagzame plek die mensen verdeelt in plaats van verbindt, waar mensen naast elkaar leven maar niet samen.

Zoals de naam duidelijk aangeeft, wil Aalst Mixt de verschillende gemeenschappen in Aalst dichter bij elkaar brengen en hen tegelijkertijd laten kennis maken met elkaars cultuur. Met dit doel voor ogen werkt Aalst Mixt samen met organisaties actief op vlak van integratie en cultuur, actief in de strijd tegen de armoede en in de solidariteit met het zuiden, de vakbonden en lokale zelforganisaties.
Trekkersfiguren zijn het creatieve en onvermoeibare koppel

JOSÉ GAVILAN & ADRIANA BARCENAS.

De kans is groot dat je hen al ontmoet hebt op een Kerstbeurs of op hun jaarlijks diversiteitsfeest, op een wake voor vluchtelingen of bij een symbolische actie tegen uitsluiting en radicalisering.

Allemaal initiatieven die bijdragen tot meer vrede tussen bevolkingsgroepen!