RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING - AALST

 

Baron Johan Swinnen
ere-ambassadeur

Johan Swinnen studeerde rechten en notariaat aan de KU Leuven en internationaal recht te Genève.

Na opdrachten voor de Helsinki-Conferentie te Genève (voorloper van de OVSE) en het Legal Office van de Verenigde Naties te New York trad hij toe tot de Belgische diplomatieke dienst.

Hij was drie maal op post bij de VN in New York, drie maal in Europa (o.m. ambassadeur in Den Haag en Madrid), drie maal in Afrika (o.m. ambassadeur in Kigali en Kinshasa) en drie maal in Brussel (o.m. woordvoerder van Buitenlandse Zaken en diplomatiek adviseur van de eerste minister).

(Na zijn oppensioenstelling was hij enige tijd diplomatiek adviseur van de Minister van Defensie en leidde hij de onderhandelingen voor de herziening van de samenwerkingsakkoorden met Gewesten en Gemeenschappen inzake buitenlands beleid.)

Momenteel is hij voorzitter van VIRA (Vereniging voor Internationale Relaties), van het onderzoekscentrum IPIS (International Peace Information Service) en van de Stichting VOCATIO. Tevens is hij lid van de Academische Senaat van de KU Leuven en dicht betrokken bij de promotie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) .

In oktober 2016 verscheen zijn boek ‘Rwanda, mijn verhaal’ over zijn ervaringen als ambassadeur in Kigali tot aan het uitbreken van de genocide in 1994.

Over dit boek:
Er zijn weinig boeken waar ik zo naar uitkijk als Rwanda, mijn verhaal. Ambassadeur Swinnen is een bevoorrecht getuige, een wijs man en een diplomaat van wereldniveau - die bovendien geen blad voor de mond neemt.
DAVID VAN REYBROUCK