www.uittredingen.be


Alles over de uittreding, astrale projectie en de buitenlichamelijke ervaring(en)
in het algemeen.

uittreding

Uittredingen zijn een universeel verschijnsel dat in de 21e eeuw aan belang verder zal toenemen. Namen als Robert Monroe, Robert Peterson, William Buhlman en Sten Oomen hebben niet alleen een bijzondere betekenis gegeven aan 'astrale projectie', maar hebben door het publiceren van eigen getuigenissen de bekendheid van het fenomeen verder een forse duw in de rug gegeven. Buitenlichamelijke ervaringen zijn bereikbaar voor iedereen die hier voor open staat. De lezer wordt uitgenodigd om zich verder in astrale projectie te verdiepen en wordt de mogelijkheid geboden kennis te nemen van diverse technieken die toegepast worden om zelf een uittreding uit te lokken.

 

thuis Wat is een uittreding ? hoe een uittreding zelf beleven betekenis van een buitenlichamelijke ervaring de uittreding wetenschappelijk benaderd de geschiedenis van de uittreding thuis wat is een uittreding?

  bezoek ook :

koen & kristien's exotic garden