main plates page
Belgian Congo
 
   
     
   
  1950"s Belgian Congo Passenger  
     
   
  1950"s Belgian Congo Passenger