OFFICIEEL

Start
ULTRA CAREER
TRAINING
PICTURES
LINKS
CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation in English of this page            

Vlaamse Wandel en Jogging Ligavzw

Sportfederatie erkend door
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Sport en Openluchtrecreatie

ATTEST

De VLAAMSE WANDEL EN JOGGING LIGA v.z.w. bevestigt hierbij dat de tijden gelopen tijdens de 7de NACHT VAN VLAANDEREN, ingericht door de bij haar aangesloten vereniging nr. 100 NACHT VAN VLAANDEREN TORHOUT op 20-21 juni 1986 met start om 21 uur te TORHOUT de juist opgenomen tijden zijn.

Een kopij van de officiŽle uitslag wordt aan huidig attest bevestigd om er onafscheidelijk deel van uit te maken. Die officiŽle uitslag wordt te dien einde ook ondertekend door de Sekretaris van de Federatie, Thierry ALTRUY, en de Hoofdscheidsrechter van de Federatie, tevens dienstdoende tijdens de 7de Nacht van Vlaanderen, Francois VERSLYPE.

Aan huidige uitslag wordt ook een eensluidend verklaarde kopij gehecht van het opmetingsproces-verbaal van Landmeter-Schatter Jozef BLOMME te TORHOUT, opgemaakt te TORHOUT op 25 mei 1985 samen met de twee bijlagen desbetreffende zijnde de detailopgave van de "kleine ronde" die de deelnemers dienden af te leggen en een gedetailleerde weergave omtrent de wijze van opmeting der omloop, evenals van het aanvullend proces-verbaal dd. 11.08.1986 van zelfde landmeter omtrent de gewijzigde omloop te WESTENDE.

Die processen-verbaal beschrijven de omloop zoals die door alle ultraloop- deelnemers aan de 7de Nacht van Vlaanderen, die de eindmeet bereikten, werd afgelegd.

Aldus opgemaakt te Aalter op 2 december 1986 en ondertekend door

namens de V.W.J.L.

de Sekretaris-Generaal
Thierry ALTRUY 
(Handtekening) 

de Hoofdscheidsrechter
Francois VERSLYPE
(Handtekening)

"Voor eensluidend verklaard afschrift"
(Handtekening)