cleaning products
proton@pandora.be
UNDINE Ontvetter Allesreiniger  
 folder Nederlands     dťpliant FranÁais     Prospekt Deutsch     Prospekt Italiano     Prospekt Espagnol     Prospectus English       


UNDINE ProBiotische reiniger:
folder Nederlands


Milieuaspecten: 
MILlEU-EISEN  
FOSFAATVRIJ  
BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID VAN HET TOTALE PRODUKT  
DE ROL VAN DE TENSIDEN IN DE AFBREEKBAARHEID  
EENVOUDIG AF TE VOEREN  
pH-WAARDE  
ONTGEUREN  
 
Veiligheidsaspecten: 
pH-WAARDE  
NIET TOXISCH  
00GKONTAKT  
NIET AGRESSIEF  
VEILlG VOOR DE HUID EN KLEDING  
VEILIG VOOR ALLE AFWASBARE OPPERVLAKKEN  
 

kwaliteitsspuitbussen
 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASISEIGENSCHAPPEN  
 
Bijna alle PROTON -producten hebben hetzelfde fundament in zich. Dat wil zeggen dat een aantal belangrijke bouwstenen verwerkt zijn in alle producten Waarom dan toch verschillende producten ontstaan zijn heeft te maken met specifieke toepassingen en verwerkingssystemen en wordt verder in deze brochure duidelijk gemaakt.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENSIO-AKTIEVE WERKING  
 
Tensio-actieve werking van een product betekent dat het de oppervlaktespanning van het water of vloeistof dermate gaat breken dat het water nog dunner wordt dan het al is en zo gemakkelijker vuil gaat meenemen. Hoe beter deze werking, hoe krachtiger het product. Wanneer het regent, dan zie je bijvoorbeeld op het dak van de auto's het water netjes bol staan. Als je daarover een PROTON -verdunning vernevelt, dan zie je het water ineens weglopen. De oppervlaktespanning is gebroken. Voor deze werking zijn bepaalde stoffen verantwoordelijk. Men heeft er verschillende benamingen voor: surfactants, oppervlakte-actieve stoffen, tensiden, bevochtigers, tensio-actieve stoffen enz. De tensiden in de PROTON -producten (het zijn er twee) zijn dermate krachtig dat ze een sublieme ondergravende kracht hebben en zo bijna alle chemische en organische verbindingen doen uiteen vallen. Het gaat dus in veel gevallen de moleculaire structuur van bepaalde verbindingen ondergraven zodat de reinigende kracht enorm groot wordt en in heel veel gevallen zelfs een ontgeurend effect veroorzaakt (zie rapport Phillips Petroleum waar de PROTON SUPER zelfs zwavel losmaakt van de koolstofketen en dus de geur van mercaptanen wegneemt). Een eenvoudige test die u kunt doen is het mengen van een verdunning van bv. PROTON HD met een synthetische olie. Goed schudden en laten rusten. Na 5 a 10 minuten zal het waterige gedeelte van de vloeistof zich scheiden van de rest. Na 1 a 2 uren zie je in het bovendrijvende laagje verschillende andere laagjes verschijnen, met bovenaan de zuivere organische olie en daaronder de verschillende synthetische toevoegingen. De olie is dus volledig van structuur veranderd. De tensio-actieve werking is dus een zeer belangrijk facet van het unieke karakter van ons productengamma Het zorgt ervoor dat er steeds een betere, en vooral diepere reiniging plaatsvindt, vergeleken met andere producten  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE GROTE ONDERGRAVENDE KRACHT  
 
Hierboven hebben we verteld welke functie de tensio-actieve stoffen in ons product vervullen .. Door de grote ondergravende kracht, die hiervan het gevolg is, zal alle ondergraafbare vervuiling losgemaakt worden van het oppervlak. Zelfs zeer extreme vervuiling zoals roet-aanslag e.d. is zo gemakkelijk te verwijderen. De verwerkte tensiden zorgen er ook voor dat vuil ingekapseld wordt en zich niet meer gaat hechten. Zolang het product met vervuiling niet opdroogt is het makkelijk te verwijderen.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONTVETTENDE EIGENSCHAPPEN  
 
Enkel de praktijk kan een klant overtuigen van de geweldige ontvettende eigenschappen van de PROTON -producten Het spreekt vanzelf dat, vooral bij vetten, het aan te. raden is om de temperatuur van de reinigingsvloeistof te verhogen zodat ze boven hun stollingstemperatuur uitkomen. De ontvetting zal dan veel vlotter verlopen. In extreme gevallen is het zinvol om opgehoopt vet eerst manueel te verwijderen. Hoe dan ook, alle olies en vetten worden door onze producten dermate aangepakt dat ze hun hechtingskracht verliezen zodat ze gemakkelijk te verwijderen zijn.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INWERKTIJD  
 
De producten door en door kennen is zeer belangrijk, Het best leer je dat door zelf veel te experimenteren. Daarbij is van groot belang het verband te 'zien tussen de verschillende eigenschappen en de uitwerking daarvan. De inwerktijd is hierbij een zeer voorname factor Als vuistregel kan je hierbij stellen: 'Hoe dikker of harder de laag vervuiling, hoe langer de inwerktijd. Naast de juiste temperatuur en de juiste verdunning is dit van het grootste belang. Sommige toepassingen gaan zeer snel (bv verwijderen van nicotine ...), andere weer trager (bv bakovens, grafietvet, ...). Wanneer een bepaalde reiniging niet meteen lukt, is het heel vaak te wijten aan de te korte inwerktijd. Wanneer er een langere inwerktijd vereist is dan de droogtijd van het product, gebruik dan de PROTON G-producten Het is ook van belang om hierin nieuwe klanten goed te begeleiden en hierop te wijzen. Vaak moet hun wijze van reinigen hiervoor gewijzigd worden door bijvoorbeeld oppervlakken te gaan innevelen in plaats van het product in een emmer water te verdunnen en met een spons of doek te verdelen.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPERATUUR  
 
Bij punt 4.2. werd reeds aangegeven dat men gemakkelijker oliŽn en vetten verwijdert als men met verwarmde v!vloeistof werkt. Let hierbij op dat de pijngrens voor de huid ligt bij de 55 įC. Algemeen en meer bedoeld voor ontvettingsbaden, kan je stellen dat per 10 įC temperatuurstijging de inwerktijd halveert. De optimale temperatuur voor het verwijderen van olies en vetten is min. 55 a 60įC.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERDUNNING  
 
Uiteraard is het goede concentraat van het product zeer belangrijk. Hiertoe worden onze producten geleverd met op het etiket duidelijke verdunningsindicaties. Deze moeten beschouwd worden als richtlijn. Met wat ervaring kunt u zelf heel wat meer toepassingen bedenken en leert u aan te voelen welke verdunningen voor bepaalde toepassingen het best geschikt zijn. Gebruik de producten echter nooit onverdund (uitgezonderd de PROTON G-producten). Behalve voor ontgeuringstoepassingen heeft dat volstrekt geen zin en kan de werking zelfs minder goed zijn omdat deze v!vloeistof bijna verzadigd is. Door toevoeging van water verlaag je het verzadigingspunt en doet het product beter zijn werk.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATISCH VUIL  
 
Statische vervuiling vindt men bijvoorbeeld heel veel op voertuigen. Reinigen met enkel hoge druk volstaat niet, tenzij men zeer agressieve producten gebruikt die dan weer de lak, (Iichte) metalen, rubbers of kunststoffen beschadigen. Het enige alternatief om statisch vuil voor 100 % te verwijderen is gebruik te maken van een borstel, doek of spons en een lichte veeg-beweging uit te voeren. Gebruikt men in het waswater een weinig PROTON , dan zal men niet hoeven te schuren, enkel even het vuil loswrijven. Voor de luchtvaartindustrie heeft PROTON NV echter een 'Gel' ontwikkeld die statisch vuil voor 85 % verwijdert (PROTON G 5). Daartoe wordt het oppervlak ingeneveld en na 5 a 10 minuten met een druk van 60 bar afgespoten. Voor een aantal toepassingen geeft dit een conform resultaat.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REINIGEND VERMOGEN  
 
Ook hier is het enkel de praktijk die kan bewijzen hoe efficiŽnt onze producten zijn. Dat wordt voor een klant vooral duidelijk wanneer er een vergelijkende test wordt uitgevoerd. Overtuigend is het om een oppervlak voor de helft te reinigen met een ander product en de andere zijde met PROTON . Na reiniging poets je dezelfde oppervlakken opnieuw, maar wat eerst met het ander product werd gereinigd nevel je nu in met PROTON en omgekeerd. Na 30 seconden veeg je met een droge, zuivere (witte) doek de oppervlakken schoon. Controleer daarbij hoeveel vuil je op je doek hebt hangen en je zal overtuigd zijn. Vergelijk tenslotte beide producten op hun agressiviteit.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANGERE STANDTIJD ONTVETTINGSBADEN EN ONDERDELENREINIGERS  
 
Het werken met PROTON -ontvetters en -reinigingsmiddelen impliceert een ruime besparing op de productiekosten door het feit dat de standtijd van de ontvettingsbaden en onderdelenreinigers, vergeleken met de meeste andere producten (solventen, producten op basis van petroleum, ...) enorm verlengd wordt. Standtijden die 10 keer langer zijn, zijn geen uitzondering. De verantwoordelijke factoren die hierin meespelen zijn: Door het feit dat de opgeloste olies en vetten in onze producten snel demulgeren, zijn ze door het systeem van decanteren makkelijk te scheiden van het product, zodat dit veel langer meegaat. Bij gebruik van goede filtersystemen wordt het grootste deel van de vervuiling uit het product gehaald. Een product op waterbasis zal niet zo snel verdampen dan bij. solventen, tenzij men op hogere temperaturen werkt. Dan wordt het verdampte gedeelte bijgevuld met 80 % water en 20 % product Een supplementair voordeel van onze producten is dat de kwaliteit van de ontvetting veel constanter en duurzamer is, vergeleken met de conventionele producten Daar gaat de kwaliteit van het product geleidelijk aan verminderen naargelang het verzadigd raakt.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
VEILIGHEIDSASPEKTEN:  
 
 
 
 
 
pH-WAARDE  
 
Een pH-schaal wordt gradueel ingedeeld van 0 tot 14. Een product met een pH-waarde van 0 tot 7 wordt een zuur genoemd, stoffen met een pH-waarde van 7 tot 14 zijn basen of alkalisch. pH 7 is neutraal. Stoffen onder de 4 pH en boven de 10 pH worden als zeer agressief beschouw en zullen veel grondstoffen alsook de huid en dergelijke gaan aantasten. Deze stoffen kunnen zelfs gevaarlijke brandwonden veroorzaken. De vermelde PROTON -producten hebben een pH-waarde van meer dan 12 (tot 13.5). Logisch gezien zijn ze dus agressief. Nochtans maken onze producten hierop een zeer grote uitzondering. Testen hebben aangetoond dat onze producten volledig onschadelijk zijn voor alle afwasbare en kleurvaste oppervlakken. Meer nog, ze zijn volledig veilig bij contact met de huid, zelfs bij oogcontact is er niets ergs aan de hand. Deze stelling wordt ook bevestigd door LlSEC, het Vlaams instituut dat Europees erkende rapporten aflevert betreffende chemicaliŽn in correlatie met mens en milieu. Omdat onze producten (zeer goede) ontvetters zijn wordt in de safety data sheet wel vermeld dat men bij gebruik steeds keukenhandschoenen en veiligheidsbril moet dragen. Dat is echter een wettelijke formulering die verplicht is bij iedere ontvetter of reinigingsmiddel. kunt dat vergelijken met het feit dat wanneer u een aantal uren met de handen in gewoon afwaswater aan het werk bent (hetgeen ik u niet gun, natuurlijk), de handen nadien ook droog aanvoelen omdat ze goed ontvet zijn. Een andere vergelijking is dat bij oogcontact met gewone zeep er ook een lichte prikkeling ontstaat. Diezelfde prikkeling heb je ook met de geconcentreerde PROTON -producten indien ze onverdund terecht komen in het oog. Een ander nadeel voor andere sterk alkalische producten is dat ze snel inwerken op lichte metalen. Aan de hand van neutraal opgestelde rapporten kunnen wij aantonen dat ook onze producten daar helemaal geen negatieve invloed op hebben, net zomin als op kunststoffen, rubbers, enz ...  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIET TOXISCH  
 
In het rapport van de Rijks-Universiteit van Gent (R.U.G.) wordt in de laatste alinea van de inleiding duidelijk gesteld dat het product niet toxisch is na testen met het RODTOX toestel. Dit is een algemeen aanvaarde test die bewijst dat het product niet giftig is. Ooit werd ons gesignaleerd dat een kind per ongeluk een slok van het product had ingenomen. Het resultaat was dat, behalve een verschrikkelijk vieze, bittere smaak, er niets aan de hand was. In zulke uitzonderlijke gevallen zou je kunnen aanbevelen\: enkele glazen water te drinken om het product te verdunnen en de vieze smaak te verdrijven.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00GKONTAKT  
 
Het is zeer reŽel dat het product (in verdunde vorm) in contact komt met de ogen. Vooral bij het innevelen van bijvoorbeeld een plafond is dat een normale zaak. Uiteraard vermijd je liefst dat er teveel product in de ogen komt omwille van het ontvetten,d vermogen, maar kwaad kan het niet. Het zal zelfs niet irriteren, tenzij je bij. bij het verdunnen wat onverdund product in de ogen krijgt. Dan zal het lichtjes prikkelen, net zoals je bij het douchen wat zeep in de ogen krijgt. Desgevallend kan je het oog wat uitspoelen met lauw water gedurende enkele ogenblikken.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIET AGRESSIEF  
 
Zoals in het vorig hoofdstuk reeds werd aangehaald zijn onze producten volstrekt niet agressief voor afwasbare en kleurvaste oppervlakken. Ondanks de hoge pH-waarde gaan de vloeistoffen, wanneer ze goed worden toegepast, niet invreten op vaste stoffen. In zeer extreme gevallen, bij een samenloop van omstandigheden zou er evenwel een inetsing kunnen .plaatsvinden op glas, bv. je nevelt een raam in met een verdunning van PROTON UNDINE 1 : 3 (veel te sterk dus), je laat het wat inwerken en gaat ondertussen koffie drinken. Wanneer dan de zon volop inbrandt op het raam en het product wordt niet binnen de 10 minuten weggespoeld, dan kan er een inetsing optreden. Hier is dus enigszins voorzichtigheid geboden. Maar zoals gezegd, bij toe passing volgens de gebruiksaanwijzing kan er niets fout gaan.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEILlG VOOR DE HUID EN KLEDING  
 
Sterke zuren of alkalische producten hebben de eigenschap om al dan niet op zeer korte tijd brandwonden te veroorzaken en de huid met onderliggend weefsel aan te tasten of weg te vreten. Heel vaak worden deze producten nog toegepast en zelfs verneveld. Dat is dus helemaal onverantwoord. Met de PROTON -producten is het helemaal anders. Hier is helemaal geen sprake van huidirritatie. Bij huidcontact zal de huid wel goed ontvet worden, waardoor bij langdurig contact een droge huid het gevolg zal zijn. Daarom staat in de safety data sheet vermeld dat er rubberen handschoenen aanbevolen zijn. De veiligheid kan je echter makkelijk bewijzen door in aanwezigheid van een potentiŽle klant het product te vernevelen op je arm of kleding. Zelfs een druppeltje op je tong kan geen kwaad. Doe dit echter niet met enig ander alkalisch product, want de slijmvliezen in je keel kunnen daar niet tegen, met als gevolg: keelpijn.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEILIG VOOR ALLE AFWASBARE OPPERVLAKKEN  
 
Om zeker te zijn dat een oppervlak afwasbaar en kleurvast is, is het zeker aan te bevelen een kleine test te doen op een weinig of niet zichtbare plek. In sommige gevallen kan het erop lijken dat er wat verf of lak wordt verwijderd van bv een auto. Dit is enkel maar het verpoederde of geoxideerde gedeelte van de lak dat wordt verwijderd, net alsof je de auto in de was zou zetten. De natuurlijke glans komt weer naar boven en de auto gaat na drie a vier wasbeurten weer glanzen. Hetzelfde effect kan je hebben met kantoormeubelen of materialen die reeds lang niet meer grondig zijn gereinigd. Materialen als brandweerslangen, zuurstofmaskers, e.d. worden niet aangetast. Voor het reinigen van vloeren met een laag boenwas zijn onze producten slechts aangewezen als de laag vloer- of boenwas mag verwijderd worden. Dat betekent wel dat ze zeer geschikt zijn om oude parketvloeren of antieke kasten te reinigen van oude waslagen ..  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
MILIEUASPEKTEN:  
 
 
 
 
 
MILlEU-EISEN  
 
Dat in de jaren '90 een enorme milieu-bewustwording op gang is gekomen hoeven we niet meer te vertellen. Nochtans is het voor heel wat (industriŽle) bedrijven een teer punt. In veel gevallen kan men ofwel de kwaliteit van de producten niet meer handhaven, ofwel worden de kosten zo hoog dat de rendabiliteit en dus de concurrentiepositie verzwakt. Op het domein van ontvetten en reinigen zijn de alternatieven zo schaars of beperkt dat heel wat bedrijven paniekerig zoeken naar mogelijkheden die, liefst zonder veel te moeten investeren, aanvaardbaar zijn zodat men zich kan hand haven. Hierin scoort PROTON weer zeer hoog. Wij bieden niet alleen producten die voldoen aan de strengste milieu-eisen betreffende biologische afbreekbaarheid en veiligheid (dat is zuiver water ook), maar ook nog eens efficiŽnt is en kosten bespaart.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOSFAATVRIJ  
 
Fosfaten worden toegevoegd aan wasmiddelen omdat kalkhoudend water de waskracht sterk verzwakt. Ze remmen de verminderde werking door kalk af zodat de reinigende kracht op niveau blijft. Voor het milieu zijn ze echter zeer schadelijk omdat ze de algengroei overmatig stimuleren zodat er een versneld verrottingsproces optreedt waardoor dan weer alle onderwater-Ieven wordt vernietigd. Onze producten zijn echter ongevoelig voor calcium- en magnesium-ionen en hebben geen behoefte aan fosfaten. Dat dit een zeer groot voordeel is voor het milieu is dus duidelijk.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID VAN HET TOTALE PRODUKT  
 
De nieuwste Europese richtlijnen bepalen dat een product op 28 dagen voor minstens 70 % afbreekbaar moet zijn om geplaatst te kunnen worden onder de noemer 'biologisch afbreekbaar'. Nochtans zegt men nergens hoe dat moet gemeten worden. Onze producten zijn getest, in concentraat, in vergelijking met glucose (een zeer snel afbreekbare stof). Na 28 dagen (test uitgevoerd op 20įC) is er een afbraak vastgesteld van 85 %, hetgeen zeer behoorlijk is. Het R.U.G.-rapport zegt zelfs dat, algemeen, het product quasi volledig afbreekbaar is. Deze afbreekbaarheidstesten worden verder ook onderschreven door LlSEC.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE ROL VAN DE TENSIDEN IN DE AFBREEKBAARHEID  
 
In het biologisch afbraakproces zijn het de oppervlakte-actieve stoffen die zorgen voor de meeste problemen. Deze stoffen zijn het minst gemakkelijk afbreekbaar. Het probleem is dat dit zeer moeilijk aan te tonen is. Sinds enige tijd is men er in Zweden in geslaagd een test te ontwikkelen die de afbreekbaarheid van de tensiden precies kan bepalen. Wellicht wordt deze test over enkele jaren ook algemeen Europees erkend en zullen alle ontvetters en reinigingsmiddelen hieraan moeten voldoen. Deze test noemt de STURM-test. ' Men gaat hierbij de tensiden apart analyseren en onderwerpen aan een vertragende test. Hierdoor kan men beter bepalen hoe het afbraakproces verloopt. De toekomstige norm zal bepalen dat tensiden op 28 dagen tussen de 20 en 70 % moet zijn afgebroken. In onze producten zijn twee tensiden verwerkt waarvan een 22 % afbreekbaar is en de tweede meer dan 70 %. Dus ruimschoots binnen de toekomstige normen waardoor we weten dat we met onze producten voor lange tijd goed zitten.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EENVOUDIG AF TE VOEREN  
 
Het kan natuurlijk nooit dat je een vervuilde vloeistof zo maar in het milieu laat terecht komen. Daarvoor zijn er specifieke normen vastgelegd. Afvalwater mag bijvoorbeeld maar een zeer beperkte hoeveelheid olie of vervuilend materiaal bevatten bij lozing. Het is dus een kwestie om, indien mogelijk, het afvalwater te reinigen zodat het beneden deze norm valt. Twee mogelijkheden willen we even benaderen: Olieafscheider Meer en meer worden bedrijven verplicht een olieafscheider te plaatsen om hun afvalwater te reinigen. Het geheel werkt op het principe van 'decantatie'. Dat betekent dat men de verschillende vloeistoflagen van mekaar gaat scheiden. Hierin onderscheiden we drie hoofdgroepen: onderaan het materiaal of de vloeistoffen die zwaarder zijn dan water, in het midden de waterige fase, bovenaan drijft alles wat lichter is dan water, bv olies, vetten, solventen, enz. Door verschillende technieken wordt het waterige gedeelte tussen de twee andere lagen uitgehaald en indien niet erg vervuild, ofwel opnieuw gebruikt, ofwel (al dan niet na filtering) geloosd. De andere overblijvende stoffen behoren tot het chemisch afval en dienen als dusdanig te worden behandeld en afgevoerd. Er dient te worden aangestipt dat ontvettingsmiddelen op waterbasis het voordeel hebben dat ze voor een groot gedeelte (op het gescheiden chemisch afval na) kunnen geloosd worden en zo besparen op het afhalen van chemisch afval (tot 90 % van de oorspronkelijke kost). Filterinstallatie Er bestaan op de markt verschillende soorten filterinstallaties die kunnen ingezet worden om vervuilde vloeistoffen te reinigen. Het is nochtans belangrijk een filterinstallatie te kiezen die het meest geschikt is voor de specifieke toepassing en doel waardoor hij ingezet wordt. Een aantal factoren spelen hierin mee: Onderhoud van de filterinstallatie. Rendabiliteit en kostprijs. Soort filter. Gekozen filteropening. Debiet. EfficiŽntie Over het functioneren van deze systemen kunt u meer informatie opvragen bij PROTON NV. Belangrijk om te onthouden is dat door middel van deze techniek een PROTON -ontvetter kan gereinigd worden tot onder de lozingsnorm of tot herbruikbaarheid. In het laatste geval zal de kostenbesparing nog groter zijn.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pH-WAARDE  
 
Hierboven hebben wij reeds vermeld wat de pH-waarde betekent en welke uitzonderlijke eigenschappen onze producten in verband hiermee bevatten. Het is dan ook eenvoudig te begrijpen dat de wetgeving verbied om sterke zuren of basen te lozen in het oppervlaktewater. De range waarin dat wel mag gebeuren ligt tussen 6 en 9 pH. Wanneer onze producten, na filtering, toch nog een te hoge pH zouden bevatten vůůr lozing, hetgeen na verdunning met water uitzonderlijk zou zijn, dan kan men die naar beneden halen op twee manieren:toevoegen van veel water toevoegen van een ongevaarlijk zuur (bv azijnzuur) in zeer kleine hoeveelheden. Maar nogmaals, dit zal slechts voorkomen in uitzonderlijke gevallen. Bijgevolg zal de alkaliteit het milieu-aspect zeker niet negatief beÔnvloeden.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONTGEUREN  
 
De meeste van onze producten zijn (zelfs bij verneveling) zo goed als geurloos. Bij opwarming is er een lichte, maar zeker geen irritante geur waar te nemen. Doordat de PROTON -producten de meeste organische en veel chemisch verbindingen uit elkaar halen werken ze ook zeer goed als ontgeuringsmiddel. Hiertoe wordt het bv ingezet voor het ontgeuren van mercaptanen en FE:molen. Kwalijke geurtjes verdwijnen meestal na contact van de geurveroorzakende stoffen met PROTON . De oorzaak moet dus aangepakt worden.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
REINIGINGSSYSTEMEN:  
 
 
 
 
 
RELATIE PRODUKT <-> SYSTEEM  
 
Onze producten zijn zo veelzijdig dat ze in verschillende reinigingssystemen inzetbaar zijn. Ook in bestaande systemen kan men heel vaak eenvoudig omschakelen naar PROTON -producten zonder grote investeringen te moeten doen.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREED TOEPASSINGSGEBIED  
 
Het verbaasd ons telkens weer hoe inventief klanten zijn met onze producten Op deze manier ontdekken wij vrijwel dagelijks nog nieuwe toepassingen. PROTON -producten worden ingezet voor gewoon onderhoud thuis, in keukens, kantines, slagerijen, bakkerijen, horeca-gelegenheden, schilders, brandweereenheden, allerhande industriŽle toepassingen tot in de chemisch nijverheid. In 99 % van de gevallen is het product dan nog beter, vergeleken met andere producten die vaak voor een specifieke toepassing ontworpen zijn. Daarbij komt nog dat wij als fabrikant de soepelheid hebben om het product bij te sturen zodat een nog beter resultaat verkregen wordt voor bepaalde toepassingen zodat het product beter inzetbaar wordt en een ideale prijs-kwaliteitverhouding oplevert.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAARVOOR IS HET NIET GESCHIKT?  
 
Er zijn weinig toepassingen waar geen PROTON -product kan ingezet worden. Een voorbeeld kunnen we daarbij aanhalen: onze producten zijn minder geschikt als ontkalker omdat het geen zuren bevat. Daar staat dan wel tegenover dat kalkaanslag wordt voorkomen. Indien U op de een of andere manier een negatieve ervaring te melden hebt, laat het ons dan weten. Waarschijnlijk is er dan wat fout gelopen bij het gebruik van het product: bv niet genoeg of te sterk verdund, te korte inwerktijd, verkeerde handeling, .... Dat kan dan eenvoudig bijgestuurd worden en zo verliest u uw klant niet.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
DOELGERICHTE PRODUCTEN:  
 
 
 
 
 
UNDINE:  
 
Dit is het basisproduct, te gebruiken als allesreiniger en ontvetter. Voor gebruiksaanwijzing en verdunningstabel download de folder.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDINE PB:  
 
De huidige hygiŽnestrategiŽn in zorginstellingen schieten tekort en ondanks grootschalige maatregelen (bvb. handhygiŽne) blijven problemen met bestaande en nieuwe nosocomiale infecties voor onnodig leed en kosten zorgen. De voornaamste reden is het gebrek aan aandacht voor de omgeving van de patiŽnt en het overdadig en ongepast gebruik van chemische reiniging en desinfectiemiddelen. Dit zorgt voor resistentieopbouw bij veel ziektekiemen waardoor ze hardnekkig in de omgeving aanwezig blijven en op de patiŽnt overgedragen worden. De nieuwe generatie microbiŽle reinigingsmiddelen, UNDINE PB, staan garant voor een uiterst efficiŽnte, duurzame reiniging en hygiŽne in de zorgsector.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTON GEL:  
 
Dit product wordt ingezet voor die toepassingen .waar, bij gebruik van PROTON UNDINE, een dermate lange inwerktijd nodig is dat men regelmatig opnieuw moet innevelen omdat het product te snel droogt of omdat men de volledige behandeling te vaak dient te herhalen. Door de hogere viscositeit loopt het product niet snel naar beneden en blijft het langer vochtig. Hierdoor wordt de inwerktijd aanzienlijk verlengd. Gebruiksaanwijzing: Vernevel het product onverdund over het te reinigen oppervlak. Gebruik hiervoor een vernevelsysteem dat met een druk van meer dan 4 bar kan vernevelen. Ideaal is een airless of spuitpistoolvoor lakken. Hoe dikker de laag gel wordt opgebracht, hoe langer hij vochtig blijft. Laat 5 a 30 minuten inwerken. Eventueel het vuil loswrijven met borstel af spons. , Afspuiten met (warm) water en drogen indien nodig.  
Terug naar boven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voertuigreiniger:  
 
- Is een extra sterk actieve reiniger voor alle voertuigen.
- Werkt sterk antistatisch en geeft extra glans.
- Is geschikt voor iedere wasinstallatie.  
- Reinigt snel en grondig zonder schrob of borstelbeweging
- Is veilig voor alle oppervlakten
- Droogt streeploos op
- Is economisch in gebruik (tijdswinst)
- Is biologisch afbreekbaar, onbrandbaar, niet vluchtig
Terug naar boven.