Esperanto-biblioteko Marc Vanden Bempt


Ekde ĉ. 1980 mi kolektadas Esperanto-librojn, ekde ĉ. 2005 ankaŭ revuojn. Malpli aktive mi ankaŭ gardas diversaĵojn: KD-j, kasedoj, diskoj, afiŝoj, insignoj, presaĵoj, poŝtmarkoj, glumarkoj,...
Mian kolekton mi daŭre pliampleksigas. Samtempe mi serĉas destinon por ĝi, tiel ke ĝi ne iam perdiĝu kun mi.

Ampleksigo

En ĉi tiu paĝo mi publikigas la kolekton de libroj, revuoj kaj (poste) aliaj eroj:

Se vi havas proponon por interŝanĝado, kian ajn, bonvolu kontakti min.

Destino

Mi serĉas bibliotekon aŭ privatulon kiu pretas transpreni la plenan kolekton kaj promesas bone konservi kaj daŭre pliampleksigi ĝin. La petata rekompenco estas nur ono de kion mi mem pagis por la kolekto: po 1€ por ĉiu libro kaj plena revujaro, la neplenaj revujaroj kaj duoblaĵoj aldoniĝas senpage.
Se tio interesas vin aŭ se vi havas sugeston pri iu, bonvolu kontakti min.

----------

Libroj en la biblioteko - katalogo
La jenaj 11.925 libroj jam troviĝas en mia biblioteko: libroj.pdf (21/09/2020). Ĉiujn aliajn mi volonte aldonos kaj do serĉas, bonvolu kontakti min pri tio.
Rimarko: la alfabeta ordo ne estas perfekta, speciale kaze de ĉapelitaj literoj kaj aliaj specialaj signoj.

Revuoj en la biblioteko - katalogo
La jenaj 1.355 revutitoloj, kun 7.506 plenaj + 4.888 komencitaj jarkolektoj, jam troviĝas en mia biblioteko: revuoj.pdf (21/09/2020). Mi listigas ĉi tie same plenajn jarojn (kun mencio "jarkolekto plenas") kiel neplenajn jarojn (kun indiko pri kio mankas).
Mankas ĉiuj nemenciitaj titoloj, de la jes menciitaj titoloj ĉiuj nemenciitaj jaroj, de la menciitaj revuojaroj kio estas eksplicite indikita. Tion mi volonte aldonos kaj do serĉas, bonvolu kontakti min pri tio.

Libroj proponataj - duoblaĵoj
Atentu (septembro 2020): jam aldoniĝis kelkmiloj da novaj duoblaĵoj (en 2020), sed en la sekvaj monatoj denove aldoniĝos aro da novaj, do nepre revenu post kelkaj monatoj.
La jenajn ĉ. 5.500 librojn mi proponas por interŝanĝado: libropropono.pdf (21/09/2020). Temas pri duoblaĵoj. Bonvolu kontakti min se tio interesas vin.
Kelkaj rimarkoj: la alfabeta ordo ne estas perfekta, speciale kaze de ĉapelitaj literoj. La "nr." kelkfoje estas tre longa, tio iom ĝenas la legeblon sed krome nenion signifas.

Revuoj proponataj - duoblaĵoj
La jenajn revuojn mi proponas por interŝanĝado: revuopropono.pdf (21/09/2020). Temas pri duoblaĵoj. Bonvolu kontakti min se tio interesas vin.

Copyright © 2019 Marc Vanden Bempt

29.2.2019