Pic 1

 LEUS KRIS 

BVBA

      geregistreerd aannemer in:

      - grond- en graafwerken
      - spoorwegbouw
      - woningbouw
      - wegenwerken

           

Onze diensten


wegenwerken : buizen steken ,talud trekken ,nivelleren,laden en
                       lossen vrachtwagens,
                       toebehoren kraan :schepbak van 30 CM 1M en 2M
                       grijper van 30 70 80 CM, schieter

woningbouw : terrein bouwrijp maken ,fundering uitgraven,regenputten
                     steken , rioleringsbuizen steken , terras uitgraven en
                     leggen,uitgraving voor zwembad.
                     toebehoren kraan: grijper van 30 70 EN 80 CM,
                     schepbak van 1 M en 2M

spoorbouw :  leggen van beton-en houten dwarsliggers ,plaatsen van
                    nieuwe rails,wissels bouwen, sannereren van lopend spoor                    
                    p-werk:uitscheppen van ballast met kleine grijper voor
                    o.a.inzet en uitzet maken ,ballasteren van het spoor                             achter de pee.
                    
                    piste maken:afgraven piste en het aanbrengen van                               poussez.
                    overweg;uitbraak, aanleg en sanneren
                   
                    perrons : uitbraak en aanleg van betonnen L-profielen                           afvoer en aanvoeren van grond en dallen.
        
                    wagons laden en lossen: ballast,pousez,houten-en                                 betonnen dwarsliggers,grond,zand,wissels,
                    uitzettoestellen ,perronboorden,rails.

                    toebehoren van spoorkraan : MNV bak ,onderstopper
                    ,borstelen,schieter,schuifgrijper,magneet,container
                    en platte lorrie ,wals,...

kabelwerken : kabelbakken : uitbreken ,bedding maken,aanvoer van                          zand en plaatsen van bakken met diameter 200 220 300
                     en 800, deksels openvoeren,...
                     trekputten: doorsteek maken ,aanvoer van materiaal                          ,zand ,buizen trekputten ,stabilisé enz...
            
                     kabels: afrollen van bobijnen ,optrekken of omhoog                              brengen van kabels,verwijderen en afvoer .

                     toebehoren kraan : bak-en platte lorrie, grijper van 30                          70 en 80 CM ,schepbak van 30cm,1m en 1,8m

signalisatie :   seinen uitbreken herplaatsen of afvoer , aanvoer sein en                      plaatsen, funering maken ,betoneren
                     toebehoren kraan : grijper van 30 70 80 CM ,bak-en                              platte lorrie ,schepbak 1m ,2m

bovenleiding : fundering,bekisting,plaatsen van bovenleidingspalen .
                     palfinger voor het lossen ,laden en plaatsen van                                  bovenleidingspalen