Gent

Gentse waterwegen 1930

De Leie

Kanalen van het Meetjesland

Kanaal Gent-Terneuzen

De Moervaart

Het Lieve-kanaal

Zeeschelde

De Samber

 

Het Lieve-kanaal .

Het zal Oost-Vlamingen ongetwijfeld verwonderen hier een webpagina te vinden over varen op de Lieve. Inderdaad, de bevaarbaarheid van het Lievekanaal stelt niet veel voor. Maar ooit is dat anders geweest. Voor de volledigheid, Ún de historische aardigheid volgt hier een overzicht.

Het Lievekanaal werd gegraven tussen 1251 en 1269. Het was de start van de nimmer aflatende zoektocht naar verbindingen tussen Gent en de zee. Het kanaal verbond Gent met Damme en Sluis, die van de 12e tot de 16e Eeuw zeehavens waren aan het Zwin. De sluizen op de Lieve konden schuiten aan van maximaal 4,5 meter lang, 2,4 meter breed en 90 cm diep.

De Lieve heeft als verbinding met zee minder dan 200 jaar dienst gedaan, daarna verzande het Zwin teveel.

Een gedeelte richting Gent bleef echter in gebruik tot de 19e Eeuw. Een stukje binnen de Gentse kuip is nog altijd bevaarbaar, maar enkel voor lage bootjes. Het is het gedeelte dat het Gravensteen verbindt met het Rabot.
Het Rabot was een waterpoort en militair verdedigingswerk die deel uit maakte van de  Gentse vestingswallen. Het kontroleerde de plaats waar de Lieve de vestingsgrachten kruiste. De naam "rabot" is een verbastering van het Franse rabattre (neerslaan), wat duidt op het neerlaten van schutbalken in het water.

Achter het Rabot zijn zowel de grachten als de Lieve voor het grootste deel verdwenen. Een gedeelte ervan is ingekokerd.

De Lieve duikt echter weer op naast het sluis van Evergem. Het is dan een bescheiden kanaal dat de omliggende velden afwatert naar het Schipdonkkanaal. Men kan er hoogstens met een kleine sloep of kano op varen. Je kan langs de Lieve wel prachtig fietsen ! Tot de 2e wereldoorlog werd op de Lieve nog gevaren met beerschuiten. Die werden aan het Rabot geladen met beer van de stad Gent, en door paarden getrokken naar Lovendegem, waar het op de velden werd gegoten.

Nabij de Stoktevijverbrug in Zomergem stroomt het Lievekanaal in het Schipdonkkanaal. Tot Maldegem volgt het Schipdonkkanaal de oude bedding van de Lieve. Daarna loopt het Schipdonkkanaal evenwijdig met het Leopoldskanaal.
Het stuk van Moerkerke tot Damme is bij opgravingen in 1969 weer blootgelegd. Op het einde van de St.-Jacobsstraat in Damme kan je opnieuw het originele sas van de Lieve te zien. De monding van het kanaal werd in 1616 binnen de stadmuren geleid en kwam de stad binnen via een overdekte waterpoort. Die poort werd later als wapenopslagplaats (kazemat) gebruikt en bestaat ook nog steeds.

naast het Gravensteen mondt de Lieve  uit in de Leie

 


het Rabot: hier kruiste de Lieve de stadswallen van Gent


de Lieve in Lovendegem


Damme: de waterpoort van de Lieve