MENINGOKOKKEN C VACCIN VERALGEMEEND !!!


Op het TV1-journaal van 4-7-01 was te zien hoe Vlaams Minister voor Volksgezondheid Mieke Vogels aankondigde dat vanaf september 2001 twee groepen systematisch het meningokokken c-vaccin zullen aangeboden krijgen. Het gaat om kinderen van 1 jaar en om 13-jarigen. Minister Vogels geeft daarbij toe dat

1° deze campagne enkel slaat op meningokokkus C-infecties en dus niet op hersenvliesontsteking als dusdanig;

2° de hele grap onze gemeenschap 100 miljoen BEF gaat kosten.

3° de stijging niet zo dramatisch is en er van een epidemie volgens WGO-normen absoluut geen sprake is!

Uit praktijkervaring blijkt dat het meningokokken c-vaccin zelfs totaal gezonde kinderen in een uitzichtloze medische situatie kan brengen met aanslepende infecties.

Het is duidelijk dat deze maatregel in een drafje door bepaalde lobby’s doorgeduwd is.

Evenzeer is duidelijk dat deze dure maatregel geenszins meningitis als medisch probleem kan tegenhouden. Toch blijkt de vaccinatie-lobby sterk genoeg om hiervoor 100 miljoen BEF op tafel te krijgen!

Wij roepen iedereen op om tegen deze kwakkel luidkeels te protesteren en alsnog de maatregel ongedaan te maken. Laat het aub brieven en e-mails regenen op het kantoor van de minister!!!

BOYCOTT COCKTAIL VACCINS


Het is overduidelijk dat de Vlaamse regering kiest voor het gebruik van cocktail vaccins. Dit zijn combinaties waarin zoveel mogelijk vaccins in één spuit toegediend worden. Hiervoor worden allerhande nepargumenten aangevoerd. Zo zouden combinaties in sommige gevallen beter aanslaan, of zou de belasting met bewaarstoffen verminderd worden.

De echte reden voor dit gebruik ligt echter elders. Men wil vooral de psychologische weerstand van ouders omzeilen tegen het veelvuldig prikken van hun baby. De prik wordt spontaan ervaren als een agressief iets, iets wat pijn doet en waarbij de baby wellicht gaat huilen. Vele moeders zien dat met lede ogen aan, en zouden er wel eens kunnen toe neigen omwille van de traantjes van hun schatje een of ander vaccin over te slaan. Ze hebben er, ten onrechte, minder problemen mee wanneer vier of vijf vaccins in één prik toegediend worden.

Deze spontane, emotionele weerstand tegen de prikken is begrijpelijk. Maar ouders vergeten jammer genoeg dat het grootste probleem niet ligt bij de prik zelf, bij de pijnlijke dij of bil, maar bij de inhoud van de spuit. De massieve hoeveelheid antigenen die bij combinatievaccins ingespoten wordt is een zeer zware dobber voor het immuunsysteem. Voeg daarbij nog de bewaarstoffen die het vaccin bevat (Thiomersal), de stoffen die het afweersysteem bijkomend moeten prikkelen (aluminiumhydroxide), de antibiotica, de resten van het productieproces die in het vaccin achter blijven (formol), de mogelijke ongewenste virusbesmetting, en men komt tot een gigantische optelsom. Het is ondenkbaar dat een dergelijk bombardement het afweersysteem van een baby ongeschonden laat. En inderdaad, we stellen dan ook vast dat de globale gezondheidstoestand van onze jeugd lamentabel is!

Om de schade te beperken is het veel beter enkelvoudige vaccins te gebruiken wanneer men toch wil vaccineren. Dit heeft vele voordelen.

Ten eerste wordt de belasting met antigenen veel meer gespreid in de tijd, hetgeen voor de verwerking ervan door het afweersysteem veel gunstiger is. Men vermijdt op die manier een overrompeling van dit immuunsysteem met alle gevolgen vandien.

Ten tweede kunnen ouders dan veel gerichter kiezen welk vaccin ze wel en welk ze niet wensen toe te dienen. Hun keuze wordt veel meer genuanceerd. Dit is echter precies wat de overheid in de neus zit. Zij wil de ouders dwingen haar vaccinatieschema integraal toe te passen zonder er over na te denken.

Ten derde wordt het veel duidelijker welk vaccin door een baby slecht verdragen wordt. Wanneer een patiënt slecht reageert op een combinatievaccin heeft men er het raden naar welk deel van de combinatie verantwoordelijk is voor de reactie. Bij het diphterie-tetanus-kinkhoest-polio vaccin bijvoorbeeld gaat men er meestal van uit dat ernstige reacties met het kinkhoest-deel te maken hebben. Zekerheid is er echter nooit, en zo kan men de zwarte piet van het ene vaccin naar het andere verschuiven, terwijl men voor iedereen vaccin de handen in onschuld wast. Als men verkeerd gokt, en het vaccin dat verantwoordelijk was voor de reactie toch opnieuw toedient, zijn de gevolgen niet te overzien...

De Vlaamse bevolking heeft dus alle redenen om het recht op enkelvoudige vaccins van haar overheid te eisen. De Vlaamse regering is echter geenszins van plan daarop in te gaan. Uit onze briefwisseling met het bevoegde ministerie (Mieke Vogels) blijkt dat de administratie zich verschuilt achter de adviezen van de Hoge Raad en weigert enkelvoudige vaccins op dezelfde basis als combinatievaccins ter beschikking te stellen.

Het enkelvoudige poliovaccin (Imovax) is wel verkrijgbaar, maar niet systematisch voorradig bij artsen en vaccinatiecentra van K&G of MST. Men moet dit speciaal aanvragen, en riskeert dus zich meerdere keren te moeten verplaatsen om het enkelvoudig vaccin te krijgen.

Bij het tetanusvaccin ligt het nog erger: hier weigert de overheid zonder meer dit gratis te verstrekken. DIT PIKKEN WIJ NIET LANGER. Het gaat hem niet om de kostprijs, die is verwaarloosbaar (± 45BEF). Het gaat hem wel om de politiek van ontmoediging die de overheid in de hand werkt, doordat ouders speciaal een voorschrift voor het Tevax-vaccin moeten gaan ophalen bij de huisarts, naar de apotheek lopen, en zich dan opnieuw bij de dokter aanmelden. Dit is uiteraard veel omslachtiger dan wanneer de huisarts het (gratis) vaccin klaar liggen heeft in de koelkast.

De overheid doet alsof haar neus bloedt, en beweert dat de vrijheid van behandeling gegarandeert blijft zolang het vaccin bij de apotheker verkrijgbaar is. Dit is een hypocriete en laakbare houding die wij niet accepteren.

Bovendien doen sommige apothekers er nog een schepje bovenop door hun cliënten (ten onrechte!) te vertellen dat het afzonderlijke vaccin niet te krijgen is. Daar gaat dan je vrijheid van behandeling...

Tot onze eisen ingewilligd worden stellen wij een TOTALE BOYCOTT VAN ALLE COMBINATIEVACCINS voor. Ga als volgt tewerk:

** Selecteer bewust die vaccins die u zichzelf of uw kind wenst te laten toedienen.
** Informeer u over de merknamen van deze enkelvoudige vaccins (zie verder).
** Eis bij de toediening de verpakking van het vaccin te zien zodat u zeker bent dat het wel degelijk om een enkelvoudig vaccin gaat.
** Laat voldoende tijd tussen de verschillende toedieningen (minimum twee weken bij verschillende vaccins).
** Zorg zoals altijd dat naam en lotnummer van het vaccin in het medisch dossier genoteerd worden.
** Aarzel niet elke verdachte reactie of nevenwerking aan de vaccinerend geneesheer te melden en dring er op aan dat de gele meldingsfiche aan de overheid ingevuld en opgestuurd wordt.

Tot deze zaak geregeld is geven wij aan artsen het advies
* voor polio: tijdig het enkelvoudig vaccin te bestellen en in voorraad te houden;
* voor andere vaccins (zoals tetanus) voorlopig enkele dosissen van het enkelvoudige vaccin zelf aan te kopen en in voorraad te houden, en naderhand te laten vervangen door de patiënt via het voorschrift.

Stuur een protestbrief naar het ministerie van Vogels met de eis voor enkelvoudige vaccins. Stuur ons een kopij van uw brief.

VACCINS EN KANKERCELLENBepaalde onderzoekers op het gebied van vaccins zien er geen graten in om menselijke kankercellen te gebruiken om levende vaccins op te kweken. Dat werd bekend gemaakt op het derde jaarijkse congres over vaccin-research in Washington in mei dit jaar.

Hun woordvoerder, dr. John Petricciani uit Geneve, bevestigde dat men er over dacht om dit experiment waar te maken. Heel wat experten houden echter hun hart vast bij dergelijke experimenten. Het risico bestaat namelijk dat een en ander grondig uit de hand loopt. De mogelijkheid bestaat dat men op die manier nieuwe kankerverwekkende stoffen creëert, of kiemen doet recombineren zodat er nieuwe ziekmakende microben ontstaan. Sommigen vrezen zelfs voor de mogelijkheid dat kankerverwekkende eigenschappen in virussen zouden ingebouwd raken, of dat er kankerverwekkende prionen zouden ontstaan. (Prionen zijn eiwitstrengen die zeer infectieus en weerstandig zijn en waartegen geen medicamenten bestaan). Men is dus bang dat, eenmaal het hek van de dam, er een nieuwe waaier van kwalen zich over de aarde zou verspreiden waar men geen vat meer op heeft.

Laatste update: 04-07-01

Terug naar de homepage