Vaccine Damage Prevention

Europees forum voor onderzoek naar de gevolgen van vaccinatiesOp Europees vlak hebben wij een collectief opgericht, Vaccine Damage Prevention.
Het eerste initiatief van deze groep is een enquête, Strasbourg 2004, met als doel meer overzicht te krijgen over de gezondheidsproblemen die ontstaan naar aanleiding van vaccinaties. De bedoeling is gedetailleerde en objectieve informatie te verzamelen over de nevenwerkingen van vaccins teneinde een gegevensbank op te stellen. De resultaten hiervan zullen na verloop van tijd aan het Europees Parlement overhandigd worden.

De overheid propageert vaccinatie (als ze ze al niet verplicht stelt) maar staat niet in voor de negatieve gevolgen ervan. De nevenwerkingen van vaccins op korte en lange termijn worden van officiële zijde geminimaliseerd of ontkend, of afgedaan als toeval. Het is onze bedoeling de politici, de media en het publiek te wijzen op dit ernstig probleem.

Indien u aan deze studie wenst mee te werken door de gevallen te melden die u bekend zijn dan zouden wij u willen vragen bijgevoegde vragenlijst zo volledig mogelijk te willen invullen. Wij garanderen het bewaren van het beroepsgeheim en de authenticiteit van uw observaties, dit alles met in acht name van uw anonimiteit.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en wensen u het allerbeste toe.

Richtlijnen voor het invullen van de enquête

Waarnemer Nr.: open laten.
Patiënt Nr.: zelf in te vullen en te bewaren in uw archief.
Waarnemer: gegevens van wie de melding doet: dokter, therapeut, de patiënt zelf...
Datum van waarneming: datum waarop de gegevens genoteerd worden.
Toestand van de patiënt: elke afwijking van een goede gezondheid bij toediening.
Tegenindicaties: koorts, ziekte, allergie, reacties op voorgaande vaccins, behandeling met medicatie die de weerstand onderdrukt (cortisone, antibiotica, chemotherapie...)
Voorgeschiedenis, familiaal, in verband met de diagnose: komt dezelfde ziekte als die veroorzaakt is door het vaccin reeds bij familieleden voor?


Vul nu de vragenlijst in.

Terug naar de homepage