BIJEENKOMSTENVOORDRACHTEN


VORMINGSCYCLUS

Indien er nog interesse is voor een VORMINGSCYCLUS, dan kan hiervoor contact opgenomen worden met ons secretariaat. Tijdens dergelijke cyclus wordt in de loop van 3 avonden dieper ingaan op de verschillende vaccins die momenteel in gebruik zijn, en hierover meer achtergrondinformatie bezorgd. De bedoeling is enerzijds de wetenschappelijke onderbouw van onze standpunten duidelijk te maken, en hiermee de cursisten te wapenen met een degelijke feitenkennis. Anderzijds is het onze hoop dat deze kennis zal gebruikt worden door de cursisten voor het ondersteunen van onze werking, t.t.z. het bewustmaken bij de bevolking van het thema vaccinatieschade en van de mogelijkheden tot preventie ervan.

INFO-STANDS
Terug naar de homepage

Laatste bewerking: 4-3-03