Welkom bij de vzw
Preventie Vaccinatieschade!

Inhoud
Voorstelling

Algemene informatie

Aanbevelingen voor veilig vaccineren

De vaccins

Op reis

Regionale kontaktgroepen

Actualiteit

Boycott Cocktailvaccins

Wereldwijd

Tijdschrift

Prikje (Password protected)

Hosted By HostedScripts.com
Kinderen Vaccinatie Initiatief

Publicaties

Info & vorming

Aangifteformulier nevenwerkingen

Andere groepen

Andere websites
Ga terug naar de internationale homepage

Postbus 533, 3600 Genk, België
Tel./Fax 011-262575
E-mail : pvs@pandora.be
Rekeningnummer 833-4888660-21


VACCINATIESCHADE zijn de problemen die kunnen ontstaan naar aanleiding van een vaccinatie. Meer hierover verder in deze site.

De vzw PREVENTIE VACCINATIESCHADE


Driemaandelijks verschijnt ons tijdschrift ‘t Prikje. Hierin staan verhelderende artikels over alles wat te maken heeft met vaccinaties en de problemen nadien, alternatieven, interviews, enz. Een jaarabonnement kost 15 euro.

Indien er interesse bestaat wordt een VORMINGSCYCLUS georganiseerd waarin diepgaand ingegaan wordt op de wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden van het fenomeen vaccinatieziekten.

Op aanvraag kunnen VOORDRACHTEN gehouden worden. Telefoneer of fax voor meer informatie.

De vereniging is op zoek naar vrijwilligers op allerlei gebied (Desk Top Publishing, Public Relations, presentatie etc.). Alle hulp is welkom; zich wenden tot bovenstaand adres.

Ook financiële steun is meer dan welkom op bovenstaand rekeningnummer.


*******************************


De VLAAMSE VERENIGING VOOR VACCINATIEVRIJHEID groepeert alle gezondheidswerkers die onderstaand platform willen onderschrijven:

1. Het nastreven van volledige vaccinatievrijheid
Gezien volwassenen verantwoordelijk zijn voor zichzelf, en ouders voor hun kinderen, dragen zij ook de ultieme verantwoordelijkheid voor wat er met hen of hun kinderen gebeurt. Gezien vaccinaties een volwaardige medische handeling zijn en steeds een risico inhouden, hebben patiënten de vrijheid hiervan al dan niet gebruik te maken. Dit overeenkomstig de rechten van de mens die de vrijheid van behandeling garandeert.

2. Het bevorderen van volledige en gebalanceerde informatie
Wat totnogtoe doorgaat als informatie aan de bevolking is in feite regelrechte publiciteit pro-vaccinatie. Deze moet vervangen worden door informatie waarin ook de indicaties, de tegenindicaties, de beperkingen en de risico’s van het vaccin vermeld staan. Patiënten moeten geïnformeerd worden over wat hen te doen staat indien zij of hun kinderen slachtoffer worden van vaccinatieschade.

3. Het afschaffen van elke discriminatie op basis van vaccinatiestatus
Deze discriminatie is een dagelijks feit, toegestaan of zelfs ingesteld door de politieke overheid. Zij druist in tegen elk gevoel voor burgerzin. Zij moet dus afgeschaft worden en daar waar nodig gesanctioneerd worden.

Elke gezondheidswerker die zich achter dit platform kan scharen kan hierbij aansluiten.


*******************************


Europees Forum voor VaccinatiebewakingHet Europees Forum voor Vaccinatiebewaking is een Europees samenwerkingsverband van organisaties die de veiligheid van vaccinatie en de belangen van vaccinatieslachtoffers behartigen.

Hieraan nemen groepen deel uit Engeland, Frankrijk, Spanje, België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en Italië.
Sinds de oprichting van de groep in 1999 is een gezamenlijke enquête op punt gesteld om de realiteit van vaccinatieschade in het licht te stellen. In 2001 is ook een gezamenlijke richtlijn opgesteld om risico's van vaccins tot een minimum te beperken.TERUG NAAR BEGIN PAGINA

Terug naar de internationale homepage