ENGELAND

ENGELAND VERBERGT DODELIJKE SLACHTOFFERS MENINGITIS C-VACCIN


De Britse overheid wordt ervan beschuldigd vrijwillig gegevens over de veiligheid van haar meningitis C-vaccinatieprogramma weggemoffeld te hebben.

Engeland was vorig jaar het eerste Europese land om een meningitis C-vaccin aan zijn vaccinatieschema toe te voegen. Bij die gelegenheid werd aan alle dokters op het hart gedrukt dat het vaccin geen meningitis kon veroorzaken. Van officiële zijde stond men borg voor de veiligheid van het vaccin.
Er bestaat echter een aangiftesysteem waarbij dokters nevenwerkingen kunnen melden. The Observer, een gereputeerde Engelse krant, ontdekte dat bij het Medicines Control Agency dat de aangiftes verwerkt, reeds meer dan 16000 gevallen van nevenwerkingen van het vaccin gemeld zijn. Men gaat er van uit dat slechts 10 tot 15% van de feitelijke nevenwerkingen werkelijk gemeld worden, zodat het reële aantal vermoedelijk oploopt tot zowat 200 000! Hierbij waren 11 dodelijke slachtoffers, waarvan er 2 stierven aan een meningococcen septicemie; dit is precies de bacterie waartegen gevaccineerd wordt.

Het Department of Health verklaarde later dat ze de dodelijke slachtoffers niet bekend had willen maken om ouders er niet van af te schrikken hun kinderen te laten vaccineren. Hierbij geeft het dus expliciet toe dat de gegevens gemanipuleerd worden met het oog op een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Dit is andermaal een diepe deuk in het vertrouwen dat van de burgers verwacht wordt tegenover de overheid.

U.S.A.

KINDEREN VAN SCHOOL GESTUURD


In de USA wordt duidelijk hoe bezorgdheid voor het welzijn van kinderen kan omslaan in regelrechte terreur.

In de staat New York werden op 10 oktober 2000 77 schoolkinderen ermee bedreigd van school te vliegen als ze niet binnen de twee weken ingeŽnt waren tegen hepatitis B. Als klap op de vuurpeil dreigde de overheid de ouders uit hun ouderlijke macht te ontzetten om alsnog de kinderen te vaccineren, en hen aan te klagen wegens verwaarlozing.

Dr. Orient, voorzitter van de Association of American Physicians and Surgeons, wijst erop dat de overheid zelf studies heeft laten uitvoeren waaruit blijkt dat, bij kinderen onder de 14 jaar, het risico op dood of gezondheids-problemen drie keer groter is na vaccinatie tegen hepatitis B dan na het doormaken van de ziekte zelf.

Terug naar de homepage

Laatste bewerking: 17-12-00