De website van de lerarenopleiding biologie kan u vanaf heden vinden op www.lerarenopleidingbiologie.ugent.be