Wist u dat ?Johannes à Kerckhoven (1594-1660)

Johan Polyander van den Kerckhoven, heer van Heenvliet. Vertrouweling van Frederik Hendrik. Onderhandelde namens de prins en Amalia van Solms met de Engelse koning over het huwelijkstractaat tussen prins Willem II en prinses Mary Stuart. Na het huwelijk hoofd van Mary's hofhouding. Gehuwd met Katharina Stanhope, gravin van Chesterfield.

Dit marmeren grafmonument is gemaakt door Rombout Verhulst (1624-1698) in opdracht van Lady Stanhope. Verhulst heeft meerdere grafmonumenten gemaakt (Katwijk, Delft). In Leiden heeft hij beeldhouwwerken gemaakt voor het Waaggebouw, het Pesthuis en de Zijlpoort. Een epitaaf van zijn hand hangt in de Hooglandse kerk. Hij werkte onder meer aan het beeldhouwwerk van het stadhuis op de Dam in Amsterdam (thans Koninklijk Paleis).

Nabij het Van Hagerbeer-orgel bevindt zich een epitaaf voor de vader van Johannes à Kerchove.

foto Klik op de kleine foto.

Bron : Index van Kunstschatten van de Pieterskerk Leiden

Terug naar : | Top |

Joannes Franciscus Van Kerckhoven (1732-1802) stichter van gehucht Kerkhoven

Geboren te Zoerle-Parwijs
"Wij zijn in het jaar 1777. De heivlakte omsloten door Lommel, Baelen, Heppen en Exel ligt nog even woest en wild als na de schepping van de wereld. Geen sterveling heeft er nog aan gedacht zich hier een verblijf te kiezen, hier zijne tenten op te slaan. En toch heerschte er toen op die vlakte misschien meer gewoel en bedrijvigheid dan heden ten dage, nu de grenzen beter afgesloten en bewaakt zijn, en de nieuwe middelen van verkeer den lastigen weg door eene dorre en zandige hei geheel overbodig en onnoodig hebben gemaakt. Sporen van dergelijke beweging in vroegeren tijd zijn nog aanwezig en mogen gelden als een bewijs dat eertijds deze vlakte in alle richtingen werd doorkruist door kooplui, vrachtkarren en vooral handelaars in vee. De twee hoofdwegen waren die van Lommel op Diest en van Baelen op Exel. Zij kruisten elkander op het punt waar thans, midden op de groote baan, een oude lommerrijke lindeboom staat, die zijne stevige takken over den weg breed uitspreidt als om den vermoeiden wandelaar uit te noodigen onder zijne schaduw te komen rusten, wel bekend aan allen die ooit den weg van het Kamp naar Kerkhoven gemaakt hebben. Het was bij dit kruispunt, op dezen viersprong dat zich in de lente van 1777 de eerste bewoner is komen vestigen, met name Joannes Franciscus Van Kerkhoven. Zeker heeft die man er weinig aan gedacht dat hij eenmaal de eer zou genieten zijnen naam te schenken aan eene parochie, die mettertijd nog wel eene kleine gemeente zal kunnen worden. Eerzucht was het dan ook niet die hem naar deze oorden dreef, maar wel eene sterke zucht naar vrijheid en onafhankelijkheid die hem van jongs had bezield Vrij en blij is altijd de leuze geweest van Sus, wiens nagedachtenis in de parochie nog levend is gebleven en die overal bekend stond als een oolijke snaak.

foto Klik op de kleine foto.

bron : boek "Kerkhoven een drie-eenheid"
Uitgegeven door P.Roosen - Heusden-Zolder 1990

Zie rubriek "Straten en gehuchten"

Terug naar : | Top |

Mémoire Généalogique

In 1830 is een boekje uitgegeven door M.P.E De Borcht met titel "Mémoire Génealogique sur la branche de la tres-ancienne noble famille de Van den Kerckhove , Kerckhoffs ou Von Kirckhoff.

foto foto foto   Klik op de kleine foto's.

bron : Arnold Van Kerckhoven

Terug naar : | Top |

Kerchove d'Exaerde 1850-1950

Dit werk is een vervolg op het boek "Kerchove 1550-1850" dat in 2001 verscheen. Het is weerom een vlot geschreven (Franstalige) familiegeschiedenis, die heel wat anekdotes bevat. Een overzichtelijke inhoudstafel maakt het boek heel toegankelijk. Naast de genealogische schema's zijn er ook talrijke voetnoten en een verklaring van de afkortingen. Vele foto's en documenten maken het geheel aantrekkelijk. Een index laat toe om vlug een bepaalde persoon te traceren. Een boeiend en aangenaam werk!.
info : Werner de Kerchove, Van Ostadestraat 37, 1000 Brussel.

geen foto in mijn bezit

bron : Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, 1ste jaargang, nummer 6, september 2003

Zie rubriek "Straten en gehuchten"

Terug naar : | Top |

Kerchove de Denterghem - Kerchove d'Ousselghem 1850-1950

Dit is reeds het vierde boek op rij. In 1983 verscheen het eerste deel dat de periode 1350-1550 behandelde, de tweede uitgave dateert van 1999 en bestrijkt de periode 1550-1850, de derde reeks verscheen in 2001 en deze vierde uitgave is een vervolg op de periode 1550-1850 en in het bijzonder de generaties 14 tot en met 16.
info : Werner de Kerchove, Van Ostadestraat 37, 1000 Brussel.

geen foto in mijn bezit

bron : Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, 2de jaargang, nummer 3, mei 2004

Terug naar : | Top |

Nico Van Kerckhoven

Geboren: Lier op 14 december 1970
positie : linkerflank
clubs : KFC lint (1978-1988), Lierse (1988-1998), Rode duivel (....-....), Schalke 04 (1998-2004), Borussia Monchengladbach (2004-2005), Westerlo (2005- )
Nico is de kleinzoon van Aloîs Van Kerckhoven en Emma Van Roosbroeck
gehuwd : met Annick Peeters

foto Klik op de kleine foto.
Terug naar : | Top |

Leo Jozef Theresia Pleysier (schrijver)

Leo Pleysier (Geboren te Rijkevorsel op 28 mei 1945), onderwijzer, woont nog altijd in zijn geboorte dorp.
Hij debuteerde met "Mirliton" (1971) dat bekroond werd met de eerste Stijn-Streuvelsprijs. "Niets dan schreeuw" (1972), "Negenenvijftig" (1975), "Bladschaduwen" (1976) en "Het jaar van het dorp" (1977) waren de volgende werken. Hij brak door met het autobiografische drieluik "De razernij der winderige dagen" (1978). Nadien kwam "De weg naar Kralingen" (1981), "Kop in kas" (1983), "Inpakken en wegwezen" (1983), "Shimmy" (1987). Hij gaf het lesgeven op om zich volledig aan het schrijven te wijden. Hij maakte een portrettenreeks van zijn familie met "Wit is altijd schoon" (1989)(AKO nominatie) en (1990) F.Bordewijkprijs, "Waar was ik weer?" (eigen streek) (1990), "De kast" (zuster) (1991), "De gele rivier is bevrozen" (tante nonneke in India en China)(1993) ((1995) Literaire prijs van de Vlaamse provincien + (1994) nominatie Libris Literatuurprijs), "De optocht" (1993), "Zwart van het volk" (broer in Nigeria) (1996), "Drie vrouwen" (1998), "Volgend jaar in Berchem" over zijn vader (2001) nominatie De Gouden Uil + (2001) nominatie Libris Literatuurprijs (1999) sluit de cyclus af. Hierna kwam "De dieven zijn al gaan slapen" (2003) en "De Trousse" (2004)over tante nonneke (2004) nominatie AKO Literatuurprijs + (2004) nominatie Libris Literatuurprijs.
Hij wordt uitgegeven door "De Bezige Bij".
Schreef scenario's voor BRT-televisie i.s.m. Jef Cornelis: En wat zullen we over het sterven zeggen? (1976), Vlaanderen 77 (1977). Bekroond met de Stijn Streuvelsprijs in 1971 voor "Mirliton" , de Engène Baieprijs in 1982 en de Arkprijs van het Vrije Woord in 1984 voor "Kop in kas". Zijn roman "Mirliton" werd in 1976 verfilmd door Rob Van Eyck.
Leo is de zoon van Renatus Pleysier en Maria Eelen

foto Klik op de kleine foto.
Terug naar : | Top |

Reuzen Jacobus en Jacoba Van Kerckhove

De Lokerse Kovekengebeuren zijn in het bezit van 2 reuzen met de naam "Jacobus en Jacoba Van Kerckhove". Jacobus Van Kerckhove was bleker en hield een volkscafé open op de Heirbrug.In 1827 ging hij naar Londen en won daar de eerste prijs voor het witste linnen. Toen hij terug kwam uit Londen beweerde men op de Heirbrug dat hij dit niet alleen gedaan had (dat linnen bleken) en om te laten zien dat ook zij blekers waren hebben ze toen levensgrote poppen gemaakt en van Jacobus is dan later een reus gemaakt en nog veel later heeft men hem een levensgezellin gegeven.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto
Klik op de kleine foto.
Terug naar : | Top |

Wagemans - Uit overlevering en oud papier

Anthoine Wagemans is in het bezit van de familie stamboom van de familie Wagemans die terug loopt tot 1375. Ook zit daar het familie wapen bij van de familie Wagemans. Het boekje is geschreven door Karel Wagemans en heet " Uit overlevering en oud papier ; een beknopte geschiedenis van het geslacht Wagemans ". Het boekje bestaat uit de geschiedenis van de tak van Karel Wagemans. Er staan leuke wetenswaardigheden in over die familie en de achtergronden uit de tijd waarin die familieleden leefden.

bron : Anthoine Wagemans , de Hennepe 508 , 4003 BN Tiel , Nederland , +32344623270

foto Klik op de kleine foto.

Terug naar : | Top |

Pieter Frans Van Kerckhoven (Antwerpen, °10/11/1818 +1/8/1857), gemeente beambte en letterkundige

Hij studeerde enige tijd geneeskunde in Bologna (Italië) maar vervolledigde die studies niet en keerde naar Antwerpen terug waar hij een tijdje op het kantoor van zijn vader werkzaam was. Nadien werd hij klerk op het stadhuis en later bureeloverste. Zijn literair werk is echter niet tot het brede publiek doorgedrongen. Behalve vele novellen, gedichten, drama's en blijspelen, schreef hij enkele romans zoals "Jaak of een arm huisgezin", "De Koopmansklerk", "Fernand de Zeerover" en "Ziel en Lichaam".

bron : M. Moerenhout

geen foto in mijn bezit

Zie rubriek "Straten en gehuchten"

Terug naar : | Top |

KIRCHHOFF Dr Joseph R.L. de Kerkhove

Een artikel in "Straal nr 4 van 1994" een mutueel tijdschrift onder de titel: "Geneeskunde in Europa" door Marcel Pira.

Bij ons genoot Joseph Kirchhoff (1789-1867 grote faam als legerarts. Zijn ervaring op het slagveld in de kern van het krijgsgeweld was nieuw en noopte tot snelle tussenkomst bij amputaties en andere technieken die in de steden en dorpen onbekend waren. Na studies aan de universiteiten van Heidelberg en Straatsburg, maakte Kirchhoff ( een militaire vervorming van zijn ware naam Dr Joseph R.L. de Kerkhove) de veldtochten van Napoleon mee in Duitsland en Rusland. Bij de slag van Waterloo werd zijn heldhaftig gedrag opgemerkt. Al in 1815 werd hij topman in de militaire ziekenhuizen te Luik. Hij schreef belangrijke medische werken en verdiepte zich in de leer van Lavoisier. Hij deed voortdurend beroep op de overheid om de kwakzalverij en andere misbruiken uit te roeien. Zowel te Brussel als in Amsterdam bracht hij de medische faculteit tot bloei waarin een goed gestructureerde groep doctores werd gevormd. Hij gaf ook de functie van leger arts het profiel van een roeping. Hij stond model voor een nieuwe generatie artsen die toewijding en kennis hoog in hun vaandel schreven.

bron : aangebracht door Marcel Vangenechten

foto
Terug naar : | Top |

Antoon Van den Kerckhoven

We weten bitter weinig over den toondichter der hier uitgegeven muziek, A. Van den Kerckhoven. Hij moet behoord hebben tot een dier families van toonkunstenaars welke men eertijds zoveel vaker aantrof dan thans.

Het volledige artikel kan je lezen in dit PDF document

pdf
Terug naar : | Top |

Terug naar : | Home |


Copyright © 1999-2018, André Van Kerckhoven - All rights reserved.